Encyklopedie čs. alternativní scény
do roku 1993

Ladislav Ašenbrener a kol.Novinky

9. 1. 2016

Přidán článek s textovou analýzou pro Orlík - Bílá liga.

25. 12. 2015

Upraveny metodické pokyny tak, aby odpovídaly knižní verzi.

18. 12. 2015

Bylo dokončeno přestylování webových stránek. Změna je patrná především na velkém monitoru, kde došlo k vycentrování a celkovému vyladění. Drobné změny budou ale patrné i na mobilu, kde už je zalamování textu přes celou šířku. Předtím se u větších mobilů po straně zobrazoval úzký prázdný pruh.

Pravděpodobně dojde ještě k drobným úpravám v kontrastu mezi pozadím a barvou textu (skloněné písmo je poněkud svétlé), ale celkově je toto finální verze.

14. 12. 2015

První vydání knižní verze je již kompletní a hotové, ale zapomněl jsem zmínit jednu část, která se do vydání nedostala. A tím je část textu z nahrávky skupiny My Lai. Konkrétně z intra, část obsahující řeč ve vietnamštině. Důvod je technického rázu, poněvadž sázecí nástroj, který využívám (resp. znaková sada v něm obsažená), nepodporuje některé znaky z vietnamštiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou část celé knihy, která obsahuje vietnamštinu, bylo prozatím rozhodnuto, že tato část bude vypuštěna. Problém se pokusím do budoucna vyřešit.

6. 12. 2015

Textová analýza byla dokončena. Tímto je tedy první vydání uzavřeno a považováno za kompletní. Jak jsem již nakousl v předchozí zprávě, jednoznačně se ukazuje, že textová analýza je oproti samotné encyklopedii zcela jiným dílem. Ačkoliv jsem s výstupem v aktuální podobě spokojen, pro nezaujatého čtenáře je tento svazek pravděpodobně nezajímavý a do jisté míry i nestravitelný, narozdíl od samotné encyklopedie, kterou je možné číst i bez znalosti a poslechu samotné hudby. Pro odborné čtenáře (tedy ty, co se o hudbu aktivně zajímají a znají danou scénu) nebo vědecké publikum, je ale tento svazek (myšlena Textová analýza) ceným zdrojem informací a dat.

Stávající formát bych chtěl do budoucna zachovat, ale zároveň bych chtěl zpřístupnit Textovou analýzu i pro běžného čtenáře. To znamená, že samotná encyklopedie se i do budoucna bude skládat ze tří svazků (a bude poskytovat pouze objektivní data z primárních zdrojů), ale některé zajímavé části Textové analýzy budou zpracovány do formy čitelné a zajímavé pro nezaujatého čtenáře. Asi nejblíže to bude mít formě dnes označované jako populárně naučná literatura. Neplánuji to zpracovávat jako samostatnou knihu, ani to neplánuji dělat ve stejné šíři jako samostatný 3. svazek encyklopedie, chtěl bych ale vybrat zajímavé části a ty prezentovat v přehlednější formě s komentářem na těchto webových stránkách jako samostatné články.

Ano, jsem si vědom toho, že tyto webové stránky vlastně nemají žádný obsah. A byl jsem si toho vědom i předtím, ale dokud nebylo první vydání hotovo, nechtěl jsem investovat žádný čas mimo. Nyní ten čas nastává. Ale než bude možné sem cokoliv dávat, je nutné tyto stránky trochu upravit. To bych rád stihl do konce roku. Neplánuji žádné velké přestylování a navíc verzi pro mobilní telefony bych chtěl zachovat stejnou, jako je teď, pouze s pár drobnými úpravami, ale verzi pro PC je třeba předělat a vylepšit. Nechci dopředu slibovat, jak často tu bude něco přibývat, ale doufám, že si najdu dost času sem alespoň jednu dvě analýzy měsíčně přidat.

1. 12. 2015

Stále se pracuje na textové analýze. Díky ní vyplouvá na povrch spousta překlepů a drobných nekonzistencí, které se snažím opravovat. Navíc se také ukazuje, že textová analýza je velmi mocný nástroj, který dokáže zajímavým způsobem ukázat rozdíly mezi texty z různých období. Na drouhou stranu se ale také ukazuje, že pro přehledné zobrazení těchto rozdílů je třeba uspořádat texty mnohem pečlivěji. V prvním vydání tak textová analýza bude spíše jednodušším přehledem rozdílů a je zřejmé, že v budoucnu bude muset být oddělena jako samostatné dílo.

25. 10. 2015

Rejstřík byl dokončen. Kromě samotného výčtu jmen obsahuje i část s výčtem písní seskupených podle kapely s výpisem nahrávek, na kterých se tyto písně se nachází. Toto seskupení je velmi žádoucí, protože umožňuje jednoznačně identifikovat, kolik různých verzí dané písně existuje. Nyní se dokončují práce na textové analýze, což bude třetí a poslední samostatný svazek patřící do souboru encyklopedie.

28. 9. 2015

První vydání knižní verze bylo dokončeno. Nyní se dokončuje rejstřík, který bude zpracován jako samostatná publikace.

13. 9. 2015

Zpracována písmena V až Z. Nyní probíhají poslední úpravy a práce na finálním sestavení. Zároveň se začíná pracovat na rejstříku a textové analýze. Obě tyto části budou zpracovány jako samostatné svazky nezávislé na encyklopedii, aby zbytečně nezvětšovaly již tak objemnou porci stran samotné encyklopedie.

15. 8. 2015

Zpracována písmena T až V. Přidán přepis záznamu rozhovoru z 13. 6. 2015 do sekce Média.

9. 8. 2015

Zpracována písmena P až T.

Textová analýza

Textová analýza si dává za cíl poukázat na rozdíly v textu vybrané písně pocházející z různých nahrávek. Tyto rozdíly jsou okomentovány tak, aby byly zajímavé i pro méně znalého čtenáře. V každé analýze je vždy vybrána jedna z verzí jako základní a ostatní jsou vůči ní porovnávány. Textová analýza si nedává za cíl zkoumat, z jakého důvodu ke změně došlo, ačkoliv občas může být důvod zmíněn, pokud je znám.

Rozdíly textů jednotlivých verzí, zobrazené v rámečku, které předcházejí nebo následují za vyznačenou odlišností, nemusí přesně odpovídat textům z dané nahrávky. Jsou přidány pro snazší pochopení kontextu a pro jednodušší a přehlednější zobrazení slok. Konkrétní odlišnosti však přesně odpovídají přiřazeným nahrávkám. Přesné znění textu pro každou nahrávku zvlášť je možné dohledat v prvním svazku encyklopedie. Pro účely tohoto textu to ale nebude potřeba.

Všechny texty lze najít v prvním svazku encyklopedie, všechny rozdíly mezi písněmi potom ve třetím svazku (včetně těch, které nejsou v rámci těchto textů zařazeny).

Knižní verze

První vydání (2015)

O projektu

Projekt si dává za cíl sesbírat a utřídit všechny dochované nahrávky alternativní scény vztahující se k období totality do roku 1989 v Čechách a na Slovensku, s přihlédnutím k rokům 1989 - 1993. Tato data chce poskynout ve formě použitelné pro vědecké účely.

Obsah projektu není dostupný online.

Média

Texty uvedené v sekci Média lze volně přebírat bez explicitního povolení i bez uvedení zdroje.

Technické prostředky používané při tvorbě Encyklopedie. 26. 12. 2015.

Přepis rozhovoru z 13. 6. 2015

Metodické pokyny

Kompletní znění

Kontakt

Pokud byste mě chtěli kontaktovat ohledně tohoto projektu, můžete tak učinit skrz emailovou adresu troomar@gmail.com. Pokusím se odpovědět v nejkratší možné době. Mějte však na paměti několik důležitých věcí:

1) Vyplňte rozumně předmět emailu, ideálně heslem "punk < 1993". Pokud tak neučiníte, může se stát, že váš email přehlédnu.

2) Neptejte se mě ohledně poskytnutí jakýchkoliv nahrávek, výměn nebo o poskytnutí kopie knižní verze. Výměny již neprovádím, nahrávky neposkytuji a knižní verze bude šířena výhradně soukromě. Emaily s těmito otázkami budu prostě ignorovat.


2005 - 2016