Encyklopedie čs. alternativní scény
do roku 1993

Ladislav Ašenbrener a kol.


Novinky

15. 8. 2015

Zpracována písmena T až V. Přidán přepis záznamu rozhovoru z 13. 6. 2015 do sekce Média.

9. 8. 2015

Zpracována písmena P až T.

31. 5. 2015

Zpracována písmena L až P.

18. 4. 2015

Zpracována písmena F až L. Lehce upraven vzhled stránek.

13. 2. 2015

Odstraněna funkčnost náhledů a prezentací. Všechna data jsou nyní přístupná pouze v knižní podobě, která se připravuje k tisku. Aktuálně jsou zpracována písmena A až F.

O projektu

Projekt vznikl v roce 2005 a prošel různými fázemi, od soukromé sbírky nahrávek bez větších ambicí a pouze se zájmem o muziku, přes formalizaci do podoby encyklopedie a snahou sebrat všechny chybějící informace a texty, až do této finální podoby, kdy jsou data z velké části posbírána a dají se s nimi provádět různé analýzy.

Veškeré aktivity ohledně projektu se přesunuly mimo online svět.

Média

Přepis rozhovoru z 13. 6. 2015

Metodické pokyny

Kompletní znění

Knižní verze

První vydání (připravuje se)

Kontakt

Pokud byste mě chtěli kontaktovat ohledně tohoto projektu, můžete tak učinit skrz emailovou adresu troomar@gmail.com. Pokusím se odpovědět v nejkratší možné době. Mějte však na paměti několik důležitých věcí:

1) Vyplňte rozumně předmět emailu, ideálně heslem "punk < 1993". Pokud tak neučiníte, může se stát, že váš email přehlédnu.

2) Neptejte se mě ohledně poskytnutí jakýchkoliv nahrávek, výměn nebo o poskytnutí kopie knižní verze. Výměny již neprovádím, nahrávky neposkytuji a knižní verze bude šířena výhradně soukromě. Emaily s těmito otázkami budu prostě ignorovat.


2005 - 2015