Encyklopedie čs. alternativní scény
do roku 1993

Ladislav Ašenbrener a kol.


Novinky

31. 5. 2015

Zpracována písmena L až P.

18. 4. 2015

Zpracována písmena F až L. Lehce upraven vzhled stránek.

13. 2. 2015

Odstraněna funkčnost náhledů a prezentací. Všechna data jsou nyní přístupná pouze v knižní podobě, která se připravuje k tisku. Aktuálně jsou zpracována písmena A až F.

O projektu

Projekt vznikl v roce 2005 a prošel různými fázemi, od soukromé sbírky nahrávek bez větších ambicí a pouze se zájmem o muziku, přes formalizaci do podoby encyklopedie a snahou sebrat všechny chybějící informace a texty, až do této finální podoby, kdy jsou data z velké části posbírána a dají se s nimi provádět různé analýzy.

Veškeré aktivity ohledně projektu se přesunuly mimo online svět.

Metodické pokyny

Kompletní znění

Knižní verze

První vydání (připravuje se)

Kontakt

Pokud byste mě chtěli kontaktovat ohledně tohoto projektu, můžete tak učinit skrz emailovou adresu troomar@gmail.com. Pokusím se odpovědět v nejkratší možné době. Mějte však na paměti několik důležitých věcí:

1) Vyplňte rozumně předmět emailu, ideálně heslem "punk < 1993". Pokud tak neučiníte, může se stát, že váš email přehlédnu.

2) Neptejte se mě ohledně poskytnutí jakýchkoliv nahrávek, výměn nebo o poskytnutí kopie knižní verze. Výměny již neprovádím, nahrávky neposkytuji a knižní verze bude šířena výhradně soukromě. Emaily s těmito otázkami budu prostě ignorovat.


2005 - 2015