Encyklopedie čs. alternativní scény
do roku 1993

Ladislav Ašenbrener a kol.


Novinky

25. 10. 2015

Rejstřík byl dokončen. Kromě samotného výčtu jmen obsahuje i část s výčtem písní seskupených podle kapely s výpisem nahrávek, na kterých se tyto písně se nachází. Toto seskupení je velmi žádoucí, protože umožňuje jednoznačně identifikovat, kolik různých verzí dané písně existuje. Nyní se dokončují práce na textové analýze, což bude třetí a poslední samostatný svazek patřící do souboru encyklopedie.

28. 9. 2015

První vydání knižní verze bylo dokončeno. Nyní se dokončuje rejstřík, který bude zpracován jako samostatná publikace.

13. 9. 2015

Zpracována písmena V až Z. Nyní probíhají poslední úpravy a práce na finálním sestavení. Zároveň se začíná pracovat na rejstříku a textové analýze. Obě tyto části budou zpracovány jako samostatné svazky nezávislé na encyklopedii, aby zbytečně nezvětšovaly již tak objemnou porci stran samotné encyklopedie.

15. 8. 2015

Zpracována písmena T až V. Přidán přepis záznamu rozhovoru z 13. 6. 2015 do sekce Média.

9. 8. 2015

Zpracována písmena P až T.

Knižní verze

První vydání (2015)

O projektu

Projekt vznikl v roce 2005 a dává si za cíl sesbírat a utřídit všechny dochované nahrávky alternativní scény vztahující se k období totality do roku 1989 v Čechách a na Slovensku s přihlédnutím k rokům 1989 - 1993.

Veškeré aktivity ohledně projektu se přesunuly mimo online svět.

Média

Přepis rozhovoru z 13. 6. 2015

Metodické pokyny

Kompletní znění

Kontakt

Pokud byste mě chtěli kontaktovat ohledně tohoto projektu, můžete tak učinit skrz emailovou adresu troomar@gmail.com. Pokusím se odpovědět v nejkratší možné době. Mějte však na paměti několik důležitých věcí:

1) Vyplňte rozumně předmět emailu, ideálně heslem "punk < 1993". Pokud tak neučiníte, může se stát, že váš email přehlédnu.

2) Neptejte se mě ohledně poskytnutí jakýchkoliv nahrávek, výměn nebo o poskytnutí kopie knižní verze. Výměny již neprovádím, nahrávky neposkytuji a knižní verze bude šířena výhradně soukromě. Emaily s těmito otázkami budu prostě ignorovat.


2005 - 2015