Encyklopedie čs. alternativní scény
do roku 1993

Ladislav Ašenbrener a kol.


Novinky

28. 9. 2015

První vydání knižní verze bylo dokončeno. Nyní se dokončuje rejstřík, který bude zpracován jako samostatná publikace.

13. 9. 2015

Zpracována písmena V až Z. Nyní probíhají poslední úpravy a práce na finálním sestavení. Zároveň se začíná pracovat na rejstříku a textové analýze. Obě tyto části budou zpracovány jako samostatné svazky nezávislé na encyklopedii, aby zbytečně nezvětšovaly již tak objemnou porci stran samotné encyklopedie.

15. 8. 2015

Zpracována písmena T až V. Přidán přepis záznamu rozhovoru z 13. 6. 2015 do sekce Média.

9. 8. 2015

Zpracována písmena P až T.

Knižní verze

První vydání (2015)

O projektu

Projekt vznikl v roce 2005 a dává si za cíl sesbírat a utřídit všechny dochované nahrávky alternativní scény vztahující se k období totality do roku 1989 v Čechách a na Slovensku s přihlédnutím k rokům 1989 - 1993.

Veškeré aktivity ohledně projektu se přesunuly mimo online svět.

Média

Přepis rozhovoru z 13. 6. 2015

Metodické pokyny

Kompletní znění

Kontakt

Pokud byste mě chtěli kontaktovat ohledně tohoto projektu, můžete tak učinit skrz emailovou adresu troomar@gmail.com. Pokusím se odpovědět v nejkratší možné době. Mějte však na paměti několik důležitých věcí:

1) Vyplňte rozumně předmět emailu, ideálně heslem "punk < 1993". Pokud tak neučiníte, může se stát, že váš email přehlédnu.

2) Neptejte se mě ohledně poskytnutí jakýchkoliv nahrávek, výměn nebo o poskytnutí kopie knižní verze. Výměny již neprovádím, nahrávky neposkytuji a knižní verze bude šířena výhradně soukromě. Emaily s těmito otázkami budu prostě ignorovat.


2005 - 2015