Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Příšerný konec Fabiův

Berryoza Underschmidt Band / Vlastislav Filgas, L. Klíma

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Berryoza Underschmidt Band - Berryoza Underschmidt Band (1979 - 1981, 7.)
L 2. Berryoza Underschmidt Band - Demo (1981, 2.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Všechny verze písně jsou shodné.

Zaznamenaný text?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Třetího dne se probral
kalné své vědomí
co to se mnou
s ním?
co to za propast hrůznou
kam jít?
lhostejnost stejně že to jest

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Vešel on do lesa
stezkou napravo se dal
tu na nízké větvi
klátil se oběšenec
a tělo jeho se chvělo
přistoupil blíž
tu začal se viselec házet
tvář však nehybná
a jazyk je vyplazen
strašlivě zmítalo se tělo
pohyby ustávaly až stichly

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Již utíkal
náhle však zastavil se
a vstanul
přeřízl provaz
těžkým pádem padlo tělo na zem
však vymrštilo se
a hned mu sedělo na zádech
zařval a schodil jej
měsíc ozářil tvář příšery
potměšilý výraz a surové oči
na záda vrhla se mu zas
shodil ji řvouce
uděřil pěstí do skřáně
zuřivě dýkou bodal
podřízl krk a lebku roztříštil
uchopil mrtvolu a hodil ji do vody

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Pozbyl pak vědomí
na krátkou chvíli jen
sním? ne
vše toť skutečnost
bloudím a v čase zmýlil jsem se
oběšenec
toť přízrak byl
však přesvědčil se

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Přistoupil k tůni
měsíčním světlem ozářené
a projel jím děs
ležela na dně
ne nemám síly
a prchal z místa toho
po chvíli zastavil se
bylo ticho
tu zaslechl žbluňkot vody
její třeskot
a z túně se vyhoupla postava
oběšenec
stružky vody mu kanuly z oděvu

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Utekl z lesa
a zamířil ke skalám
zmizela vegetace
a krok jeho duněl na tvrdé skále
však zařval náhle
a jako sloup stanul
je to hrob
pro milosrdenství boží hrob
tu zařval poznovu
a otevřela se před ním propast hluboká

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Tu odskočil a dal se na útěk
zaburácel hrom
a náhle prudce vymrštěn
řítil se do hlubin
propast hluboko
skrz světlo zapadal do tmy
kolmo letěl až na dno hrobu
rychlostí děsnou dopadl
jak obětí dlouho hledané družky

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

To smrt je nejkrásnější milenkou
třeba má ošklivé jméno
3x

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne1. Berryoza Un. . .1979 - 1981, 7.)

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Třetího dne se probral
kalné své vědomí
co to se mnou
s ním?
co to za propast hrůznou
kam jít?
lhostejnost stejně že to jest

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Vešel on do lesa
stezkou napravo se dal
tu na nízké větvi
klátil se oběšenec
a tělo jeho se chvělo
přistoupil blíž
tu začal se viselec házet
tvář však nehybná
a jazyk je vyplazen
strašlivě zmítalo se tělo
pohyby ustávaly až stichly

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Již utíkal
náhle však zastavil se
a vstanul
přeřízl provaz
těžkým pádem padlo tělo na zem
však vymrštilo se
a hned mu sedělo na zádech
zařval a schodil jej
měsíc ozářil tvář příšery
potměšilý výraz a surové oči
na záda vrhla se mu zas
shodil ji řvouce
uděřil pěstí do skřáně
zuřivě dýkou bodal
podřízl krk a lebku roztříštil
uchopil mrtvolu a hodil ji do vody

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Pozbyl pak vědomí
na krátkou chvíli jen
sním? ne
vše toť skutečnost
bloudím a v čase zmýlil jsem se
oběšenec
toť přízrak byl
však přesvědčil se

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Přistoupil k tůni
měsíčním světlem ozářené
a projel jím děs
ležela na dně
ne nemám síly
a prchal z místa toho
po chvíli zastavil se
bylo ticho
tu zaslechl žbluňkot vody
její třeskot
a z túně se vyhoupla postava
oběšenec
stružky vody mu kanuly z oděvu

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Utekl z lesa
a zamířil ke skalám
zmizela vegetace
a krok jeho duněl na tvrdé skále
však zařval náhle
a jako sloup stanul
je to hrob
pro milosrdenství boží hrob
tu zařval poznovu
a otevřela se před ním propast hluboká

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Tu odskočil a dal se na útěk
zaburácel hrom
a náhle prudce vymrštěn
řítil se do hlubin
propast hluboko
skrz světlo zapadal do tmy
kolmo letěl až na dno hrobu
rychlostí děsnou dopadl
jak obětí dlouho hledané družky

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

To smrt je nejkrásnější milenkou
třeba má ošklivé jméno
3x

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne

2. Demo (1981, 2.)

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Třetího dne se probral
kalné své vědomí
co to se mnou
s ním?
co to za propast hrůznou
kam jít?
lhostejnost stejně že to jest

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Vešel on do lesa
stezkou napravo se dal
tu na nízké větvi
klátil se oběšenec
a tělo jeho se chvělo
přistoupil blíž
tu začal se viselec házet
tvář však nehybná
a jazyk je vyplazen
strašlivě zmítalo se tělo
pohyby ustávaly až stichly

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Již utíkal
náhle však zastavil se
a vstanul
přeřízl provaz
těžkým pádem padlo tělo na zem
však vymrštilo se
a hned mu sedělo na zádech
zařval a schodil jej
měsíc ozářil tvář příšery
potměšilý výraz a surové oči
na záda vrhla se mu zas
shodil ji řvouce
uděřil pěstí do skřáně
zuřivě dýkou bodal
podřízl krk a lebku roztříštil
uchopil mrtvolu a hodil ji do vody

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Pozbyl pak vědomí
na krátkou chvíli jen
sním? ne
vše toť skutečnost
bloudím a v čase zmýlil jsem se
oběšenec
toť přízrak byl
však přesvědčil se

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Přistoupil k tůni
měsíčním světlem ozářené
a projel jím děs
ležela na dně
ne nemám síly
a prchal z místa toho
po chvíli zastavil se
bylo ticho
tu zaslechl žbluňkot vody
její třeskot
a z túně se vyhoupla postava
oběšenec
stružky vody mu kanuly z oděvu

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Utekl z lesa
a zamířil ke skalám
zmizela vegetace
a krok jeho duněl na tvrdé skále
však zařval náhle
a jako sloup stanul
je to hrob
pro milosrdenství boží hrob
tu zařval poznovu
a otevřela se před ním propast hluboká

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

Tu odskočil a dal se na útěk
zaburácel hrom
a náhle prudce vymrštěn
řítil se do hlubin
propast hluboko
skrz světlo zapadal do tmy
kolmo letěl až na dno hrobu
rychlostí děsnou dopadl
jak obětí dlouho hledané družky

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne
2x

To smrt je nejkrásnější milenkou
třeba má ošklivé jméno
3x

?? Jóbou
sestrou se stane
pohřební pochod již měsíc
před jeho smrtí rachotit začne