Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Sociologický prieskum

Michal Kaščák / Ľubor Benkovič

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Bez ladu a skladu - Live! (1986, 13.)
L 2. Bez ladu a skladu - Live Dolní Lhota (1988, 6.)
L 3. Bez ladu a skladu - Bez ladu a skladu (1990, 6.)
L 4. Bez ladu a skladu - Live Bratislava (1991, 9.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [4,2] ● , [2,1] ⨯ [4,2] ● , [3,1] ⨯ [4,2] ●
Sloka 2[4,2] ⨯ [1,3] ● , [4,2] ⨯ [2,3] ● , [4,2] ⨯ [3,3] ●
Sloka 13[1,13] ⨯ [4,2] † , [2,13] ⨯ [4,2] † , [3,13] ⨯ [4,2] †

Zaznamenaný text

1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:

4:
4:

1,2,3:
1,2,3:

1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:

1,2,3:
1,2,3:

1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:

1,2,3:
1,2,3:

1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:

1,2,3:
1,2,3:

1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:

1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:

1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:

1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

Sociologický prieskum ukázal
kde sa naša ...

S obezitou nášho obyvateľstva
je to zlé

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

S alkoholizmom nášho obyvateľstva
je to zlé

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

S nehodovosťou nášho obyvateľstva
je to zlé

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

S pracovnou úrazovosťou obyvateľstva
je to zlé

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
nie je to až také zle ako sa zdalo
nie je to veľa ale ani malo

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
keď správne zvolíme uhol pohľadu
sme dokonca lepši oproti západu

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
a tak nás možno aj určite potaši
že sme už vo všetkom skoro už najlepší

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
a to že nám krôčik ku špičke chýba
to nie je naša vec ale ani chyba

[4●]
[1,2,3†], [1,2,3●]


[4●]

[4†]
1. Live! (1986, 13.)

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...
S obezitou nášho obyvateľstva
je to zlé

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

S alkoholizmom nášho obyvateľstva
je to zlé

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

S nehodovosťou nášho obyvateľstva
je to zlé

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

S pracovnou úrazovosťou obyvateľstva
je to zlé

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
nie je to až také zle ako sa zdalo
nie je to veľa ale ani malo

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
keď správne zvolíme uhol pohľadu
sme dokonca lepši oproti západu

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
a tak nás možno aj určite potaši
že sme už vo všetkom skoro už najlepší

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
a to že nám krôčik ku špičke chýba
to nie je naša vec ale ani chyba[4●][4●]

[4✚]
2. Live Dolní Lhota (1988, 6.)

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...
S obezitou nášho obyvateľstva
je to zlé

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

S alkoholizmom nášho obyvateľstva
je to zlé

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

S nehodovosťou nášho obyvateľstva
je to zlé

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

S pracovnou úrazovosťou obyvateľstva
je to zlé

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
nie je to až také zle ako sa zdalo
nie je to veľa ale ani malo

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
keď správne zvolíme uhol pohľadu
sme dokonca lepši oproti západu

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
a tak nás možno aj určite potaši
že sme už vo všetkom skoro už najlepší

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
a to že nám krôčik ku špičke chýba
to nie je naša vec ale ani chyba[4●][4●]

[4✚]
3. Bez ladu a skladu (1990, 6.)

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...
S obezitou nášho obyvateľstva
je to zlé

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

S alkoholizmom nášho obyvateľstva
je to zlé

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

S nehodovosťou nášho obyvateľstva
je to zlé

Sociologicky prieskum ukázal
kde sa naša spoločnosť nachádza
ako sprava ďalej uvádza
je to zle...

S pracovnou úrazovosťou obyvateľstva
je to zlé

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
nie je to až také zle ako sa zdalo
nie je to veľa ale ani malo

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
keď správne zvolíme uhol pohľadu
sme dokonca lepši oproti západu

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
a tak nás možno aj určite potaši
že sme už vo všetkom skoro už najlepší

Percentuálne vyjadrenie
poopravilo pôvodne znenie
a to že nám krôčik ku špičke chýba
to nie je naša vec ale ani chyba[4●][4●]

[4✚]
4. Live Bratislava (1991, 9.)


Sociologický prieskum ukázal
kde sa naša ...[1,2,3✚], [1,2,3●]