Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Zlo

Petr Štěpán / Petr Štěpán

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Hrdinové nové fronty - Live Rockfest 87 (1987, 6.)
L 2. Hrdinové nové fronty - Obyčejní hrdinové (1987, 10.)
L 3. Hrdinové nové fronty - Live Stojice (1987, 6.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 2[1,2] ⨯ [2,2] ⚬ , [1,2] ⨯ [3,2] ⚬
⮩ verše[2,3] ⨯ [1,4] ● , [3,3] ⨯ [1,4] ●
Sloka 3[1,3] ⨯ [2,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [3,3] ⚬
⮩ verše[1,5] ⨯ [2,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [3,5] ⚬ , [2,3] ⨯ [1,4] ● , [3,3] ⨯ [1,4] ●
Sloka 4[1,4] ⨯ [2,4] ⚬ , [1,4] ⨯ [3,5] ● , [2,4] ⨯ [3,5] ●
⮩ verše[1,1] ⨯ [2,1] ⚬ , [1,2] ⨯ [2,2] ⚬

Zaznamenaný text
2,3:
1:
2,3:
1:
1:
2,3:

1:
2:
1:
2:
1,2:
1,2:

3:
3:
3:
3:Zlo chodí po lidech
šlape jim na hlavy
odkud sem přitáhlo
je z lidský povahy

Zlo má svý spojence
bolest a nenávist
sílu má totální
lidé ho čekají
nedá se zastavit

Zlo nikdy nepoznáš
z tváří ho nevyčteš
dobře se schovává
zlo lidi poznává
zná lidi nazpaměť
zná lidi nazpamět

Lidé ho čekají
Lidé ho potřebují
je ze dna stále silnější
je stále silnější
nikdo ho nezničí
je naším prokletím

Je stále silnější
lidé ho potřebují
nikdo ho nezničí
je naším prokletím

Zlo to je symbol
světa kolem nás
4x

Zlo patří k člověku
je jeho symbolem
nemá slitování
je naším diktátorem

Zlo rány rozdává
vítězí nad láskou
nikdy nepřemýšlí
nad zbytečnou otázkou

Zlo to je symbol
světa kolem nás
4x
1●
2,3●
1●
2,3●
2,3⚬
2,3⚬

[3●], 2⚬
2⚬
2⚬
2⚬[1,2●]


1. Live Rockfest 87 (1987, 6.)

Zlo chodí po lidech
šlape jim na hlavy
odkud sem přitáhlo
je z lidský povahy

Zlo má svý spojence
bolest a nenávist

lidé ho čekají
nedá se zastavit

Zlo nikdy nepoznáš
z tváří ho nevyčteš

zlo lidi poznává
zná lidi nazpaměť

Lidé ho čekají
je ze dna stále silnější
nikdo ho nezničí
je naším prokletím


Zlo to je symbol
světa kolem nás
4x

Zlo patří k člověku
je jeho symbolem
nemá slitování
je naším diktátorem

Zlo rány rozdává
vítězí nad láskou
nikdy nepřemýšlí
nad zbytečnou otázkou

Zlo to je symbol
světa kolem nás
4x
[2,3⚬]


2,3●


[2,3⚬]


2,3●
2,3⚬

[3●], [2⚬], 2⚬
2⚬


2. Obyčejní hrdinové (1987, 10.)

Zlo chodí po lidech
šlape jim na hlavy
odkud sem přitáhlo
je z lidský povahy

Zlo má svý spojence
bolest a nenávist
sílu má totální

nedá se zastavit

Zlo nikdy nepoznáš
z tváří ho nevyčteš
dobře se schovává

zná lidi nazpamět

Lidé ho potřebují
je stále silnější
nikdo ho nezničí
je naším prokletím


Zlo to je symbol
světa kolem nás
4x

Zlo patří k člověku
je jeho symbolem
nemá slitování
je naším diktátorem

Zlo rány rozdává
vítězí nad láskou
nikdy nepřemýšlí
nad zbytečnou otázkou

Zlo to je symbol
světa kolem nás
4x
[1⚬]

1●[1⚬]

1●

1⚬

[3●], [1⚬], 1⚬
1⚬


3. Live Stojice (1987, 6.)

Zlo chodí po lidech
šlape jim na hlavy
odkud sem přitáhlo
je z lidský povahy

Zlo má svý spojence
bolest a nenávist
sílu má totální

nedá se zastavit

Zlo nikdy nepoznáš
z tváří ho nevyčteš
dobře se schovává

zná lidi nazpamět


Je stále silnější
lidé ho potřebují
nikdo ho nezničí
je naším prokletím

Zlo to je symbol
světa kolem nás
4x

Zlo patří k člověku
je jeho symbolem
nemá slitování
je naším diktátorem

Zlo rány rozdává
vítězí nad láskou
nikdy nepřemýšlí
nad zbytečnou otázkou

Zlo to je symbol
světa kolem nás
4x
[1⚬]

1●[1⚬]

1●

1⚬


[1,2●]