Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Chcel som iba povedať

Problém 5 / Problém 5

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Problém 5 - Demo (1984, 8.)
L 2. Problém 5 - Demo (1984, 1.)
L 3. Problém 5 - Live Bratislava (1989, 3.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 3[2,3] ⨯ [1,4] ● , [3,3] ⨯ [1,4] ●
Sloka 4[1,4] ⨯ [2,5] ● , [1,4] ⨯ [3,5] ●
Sloka 5[2,5] ⨯ [1,6] ● , [3,5] ⨯ [1,6] ●
Sloka 9[1,9] ⨯ [2,9] ⚬ , [1,9] ⨯ [3,9] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [2,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [3,3] ⚬
Sloka 10[1,10] ⨯ [3,10] ⚬ , [2,10] ⨯ [3,10] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [3,3] ⚬
Sloka 11[2,11] ⨯ [1,12] ● , [3,11] ⨯ [1,12] ●
Sloka 13[1,13] ⨯ [2,14] † , [1,13] ⨯ [3,14] †
Sl. 15 / Zar. 16[1,16] ⨯ [2,16] ⚬ , [2,16] ⨯ [3,16] ⚬
⮩ verše[2,5] ⨯ [1,4] † , [2,5] ⨯ [3,4] †
Sl. 16 / Zar. 18[1,18] ⨯ [2,16] † , [3,18] ⨯ [2,16] †

Zaznamenaný text2,3:
2,3:
2,3:
2,3:

1:
1:
1:
1:

2,3:
2,3:
2,3:
2,3:

1:
1:
1:
1:

1:
2,3:
1,2:
3:


2,3:
2,3:
2,3:
2,3:

1:
1:
1:
1:

1:
1:
1:
1:


2:

1,3:

Chcel som iba povedať
že stále sa mi vidí
že isté veci okolo mňa
sú pochybné a zlé

Chcel som iba povedať
že stále sa mi zdá
každý o tom mlčí
pritom každý o tom vie

Chcel som iba povedať
že veľa slov nepomôže
??
to pomôže nám

Chcel som iba povedať
že veľa som už počul
ľudia si musia pomáhať
len to pomôže nám

Chcel som iba povedať
že ?? nepomôže
rozumejú mladí radi
??

Chcel som iba povedať
že dávno som už pochopil
ľudia sa majú radi
ale hlavne každý seba sám

Chcel som iba povedať
že stále sa mi vidí
chcel som iba povedať
že stále sa mi zdá

Chcel som iba povedať
že ja si to tak myslím
chcel som iba povedať
že tak to vidím ja

Chcel som iba povedať
že vždy keď ráno vstávam
mám taký pocit
mávam taký pocit
že nechce sa mi vstať

Chcel som iba povedať
že prečo hlučný
chcelo sa mi kričat
chcelo sa mi kričať
ale musel som sa smiať

Chcel som iba povedať že ??
?? zo všetkých strán
chcel som iba povedať že ??
??

Chcel som iba povedať
že často ??
?? sa valí
zo všetkých strán

Chcel som iba povedať
že nerozumiem tomu
veď život je tak krátky
pritom plný rán

Chcel som iba povedať
že stále sa mi vidí
chcel som iba povedať
že stále sa mi zdá

Chcel som iba povedať
že ja si to tak myslím
chcel som iba povedať
že tak to vidím ja
3x

3x[1●]
[2,3●]
[1●]
[2,3●]
2,3⚬
2,3⚬
3⚬
3⚬


[1●]
[2,3●]
[2,3†]

1,3†

[2†]

1. Demo (1984, 8.)

Chcel som iba povedať
že stále sa mi vidí
že isté veci okolo mňa
sú pochybné a zlé

Chcel som iba povedať
že stále sa mi zdá
každý o tom mlčí
pritom každý o tom vie


Chcel som iba povedať
že veľa som už počul
ľudia si musia pomáhať
len to pomôže nám


Chcel som iba povedať
že dávno som už pochopil
ľudia sa majú radi
ale hlavne každý seba sám

Chcel som iba povedať
že stále sa mi vidí
chcel som iba povedať
že stále sa mi zdá

Chcel som iba povedať
že ja si to tak myslím
chcel som iba povedať
že tak to vidím ja

Chcel som iba povedať
že vždy keď ráno vstávam
mám taký pocit
že nechce sa mi vstať

Chcel som iba povedať
že prečo hlučný
chcelo sa mi kričat
ale musel som sa smiať


Chcel som iba povedať
že často ??
?? sa valí
zo všetkých strán

Chcel som iba povedať
že nerozumiem tomu
veď život je tak krátky
pritom plný rán

Chcel som iba povedať
že stále sa mi vidí
chcel som iba povedať
že stále sa mi zdá

Chcel som iba povedať
že ja si to tak myslím
chcel som iba povedať
že tak to vidím ja


3x


[2,3●]

[2,3●]


[2,3⚬]

2,3⚬


[3⚬]

3⚬[2,3●]
[2,3✚]

[2⚬]

[2✚]

2. Demo (1984, 1.)

Chcel som iba povedať
že stále sa mi vidí
že isté veci okolo mňa
sú pochybné a zlé

Chcel som iba povedať
že stále sa mi zdá
každý o tom mlčí
pritom každý o tom vie

Chcel som iba povedať
že veľa slov nepomôže
??
to pomôže nám


Chcel som iba povedať
že ?? nepomôže
rozumejú mladí radi
??


Chcel som iba povedať
že stále sa mi vidí
chcel som iba povedať
že stále sa mi zdá

Chcel som iba povedať
že ja si to tak myslím
chcel som iba povedať
že tak to vidím ja

Chcel som iba povedať
že vždy keď ráno vstávam
mávam taký pocit
že nechce sa mi vstať

Chcel som iba povedať
že prečo hlučný
chcelo sa mi kričat
ale musel som sa smiať

Chcel som iba povedať že ??
?? zo všetkých strán
chcel som iba povedať že ??
??Chcel som iba povedať
že stále sa mi vidí
chcel som iba povedať
že stále sa mi zdá

Chcel som iba povedať
že ja si to tak myslím
chcel som iba povedať
že tak to vidím ja
3x[1●]

[1●][1⚬]

1⚬


[3⚬]

3⚬


[1●][1,3⚬]1,3✚3. Live Bratislava (1989, 3.)

Chcel som iba povedať
že stále sa mi vidí
že isté veci okolo mňa
sú pochybné a zlé

Chcel som iba povedať
že stále sa mi zdá
každý o tom mlčí
pritom každý o tom vie

Chcel som iba povedať
že veľa slov nepomôže
??
to pomôže nám


Chcel som iba povedať
že ?? nepomôže
rozumejú mladí radi
??


Chcel som iba povedať
že stále sa mi vidí
chcel som iba povedať
že stále sa mi zdá

Chcel som iba povedať
že ja si to tak myslím
chcel som iba povedať
že tak to vidím ja

Chcel som iba povedať
že vždy keď ráno vstávam
mávam taký pocit
že nechce sa mi vstať

Chcel som iba povedať
že prečo hlučný
chcelo sa mi kričať
ale musel som sa smiať

Chcel som iba povedať že ??
?? zo všetkých strán
chcel som iba povedať že ??
??Chcel som iba povedať
že stále sa mi vidí
chcel som iba povedať
že stále sa mi zdá

Chcel som iba povedať
že ja si to tak myslím
chcel som iba povedať
že tak to vidím ja


3x

[1●]

[1●][1⚬]

1⚬


[1,2⚬]

1,2⚬


[1●][2⚬]

[2✚]