Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Imperializmus

Problém 5 / Problém 5

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Problém 5 - Demo (1984, 4.)
L 2. Problém 5 - Demo (1984, 6.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 3[1,3] ⨯ [2,3] ⚬
⮩ verše[1,1] ⨯ [2,1] ⚬
Sloka 4[1,4] ⨯ [2,4] ⚬
⮩ verše[1,2] ⨯ [2,3] ● , [1,4] ⨯ [2,5] ● , [1,6] ⨯ [2,7] ● , [2,3] ⨯ [1,4] ● , [2,5] ⨯ [1,6] ●
Sloka 5[1,5] ⨯ [2,5] ⚬
⮩ verše[1,1] ⨯ [2,2] ●
Sloka 6[1,6] ⨯ [2,6] ⚬
⮩ verše[1,1] ⨯ [2,1] ⚬

Zaznamenaný text1:
2:


1:
2:
1:
2:
1:
2:

1:
2:
1:
2:

Imperializmus si zvolil
za svojho Boha zbrojenie
každý zdravý človek
má na to svoje nie

Šialená položka
miliardy prevyšuje
možnosť ľudskej skazy
stále pokračuje

Možnosť ľudskej skazy pokračuje...
Možnosť ľudskej skazy pokračuje 4x

Dajte nášmu nie
všetci aj svoj hlas
aj vy svoj hlas
veď za mier musí
veď bojovať za mier
bojovať každý z nás
musí každý z nás

Je na čase vedieť
Všetci dobre vieme
ako to vo svete je
možnosť ľudskej skazy
stále pokračuje

Možnosť ľudskej skazy pokračuje...
Možnosť ľudskej skazy pokračuje 8x2⚬
2⚬


2●
1●
2●
1●
2●
1●

2●
1●
2⚬
2⚬

1. Demo (1984, 4.)

Imperializmus si zvolil
za svojho Boha zbrojenie
každý zdravý človek
má na to svoje nie

Šialená položka
miliardy prevyšuje
možnosť ľudskej skazy
stále pokračuje

Možnosť ľudskej skazy pokračuje...

Dajte nášmu nie
všetci aj svoj hlas

veď za mier musí

bojovať každý z nás


Je na čase vedieť

ako to vo svete je
možnosť ľudskej skazy
stále pokračuje

Možnosť ľudskej skazy pokračuje...

[2⚬], 2⚬

[2⚬]
2●

2●

2●


[2⚬], 2●

[2⚬], 2⚬

2. Demo (1984, 6.)

Imperializmus si zvolil
za svojho Boha zbrojenie
každý zdravý človek
má na to svoje nie

Šialená položka
miliardy prevyšuje
možnosť ľudskej skazy
stále pokračuje

Možnosť ľudskej skazy pokračuje 4x

Dajte nášmu nie

aj vy svoj hlas

veď bojovať za mier

musí každý z nás


Všetci dobre vieme
ako to vo svete je
možnosť ľudskej skazy
stále pokračuje

Možnosť ľudskej skazy pokračuje 8x

[1⚬], 1⚬

[1⚬]

1●

1●

1●

[1⚬],
1●
[1⚬], 1⚬