Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Nečakaj ma už nikdy

Problém 5 / Problém 5

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Problém 5 - Demo (1984, 6.)
L 2. Problém 5 - Demo (1984, 3.)
L 3. Problém 5 - Live Bratislava (1989, 7.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 3[1,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [2,4] ● , [3,3] ⨯ [2,4] ●
⮩ verše[1,2] ⨯ [3,3] ●
Sloka 4[2,4] ⨯ [3,6] ●
Sloka 5[1,5] ⨯ [3,6] ● , [2,5] ⨯ [3,6] ●
Sloka 8[1,8] ⨯ [2,7] † , [3,8] ⨯ [2,7] †
Sloka 9[1,9] ⨯ [2,7] † , [3,9] ⨯ [2,7] †

Zaznamenaný text1,3:
1:
3:
1,3:
1,3:

2:
2:
2:
2:

1,2:
1,2:
1,2:
1,2:

3:
3:
3:
3:1,3:
1,3:
1,3:
1,3:

1,3:
1,3:
1,3:
1,3:

Nečakaj ma už nikdy
moje dievčatko zaľúbené
s úsmevom sme sa zišli
aj sa rozídeme

Miesto mňa iný príde
zahľadí sa do tvojich očí
tvoje srdce ho príjme
jednej hravej noci

Potom ti nahradí
stratený sľub a nádej
stratený svet aj môj dar
rozkvitnú záhrady
krásna bude naša jar

Potom ti nahradí
stratený svet aj môj dar
rozkvitnú záhrady
večná bude vaša jar

Nečakaj ma už nikdy
moje dievčatko zaľúbené
i keď sme si tak zvykli
možno zabudneme

Nečakaj ma už nikdy
moje dievčatko zaľúbené
s úsmevom sme sa zišli
aj sa rozídeme

2x

Potom ti nahradí
stratený sľub a nádej
rozkvitnú záhrady
krásna bude naša jar

Nečakaj ma už nikdy
moje dievčatko zaľúbené
s úsmevom sme sa zišli
aj sa rozídeme[2●]
3●
1●[1,3●]
[3●]
[1,2●]


[2†]
[2†]
1. Demo (1984, 6.)

Nečakaj ma už nikdy
moje dievčatko zaľúbené
s úsmevom sme sa zišli
aj sa rozídeme

Miesto mňa iný príde
zahľadí sa do tvojich očí
tvoje srdce ho príjme
jednej hravej noci

Potom ti nahradí
stratený sľub a nádej

rozkvitnú záhrady
krásna bude naša jar


Nečakaj ma už nikdy
moje dievčatko zaľúbené
i keď sme si tak zvykli
možno zabudneme


2x

Potom ti nahradí
stratený sľub a nádej
rozkvitnú záhrady
krásna bude naša jar

Nečakaj ma už nikdy
moje dievčatko zaľúbené
s úsmevom sme sa zišli
aj sa rozídeme

[2●], [3⚬]
3●

[3●][2✚]
[2✚]
2. Demo (1984, 3.)

Nečakaj ma už nikdy
moje dievčatko zaľúbené
s úsmevom sme sa zišli
aj sa rozídeme

Miesto mňa iný príde
zahľadí sa do tvojich očí
tvoje srdce ho príjme
jednej hravej nociPotom ti nahradí
stratený svet aj môj dar
rozkvitnú záhrady
večná bude vaša jar

Nečakaj ma už nikdy
moje dievčatko zaľúbené
i keď sme si tak zvykli
možno zabudneme


2x

[1,3●]
[3●]

3. Live Bratislava (1989, 7.)

Nečakaj ma už nikdy
moje dievčatko zaľúbené
s úsmevom sme sa zišli
aj sa rozídeme

Miesto mňa iný príde
zahľadí sa do tvojich očí
tvoje srdce ho príjme
jednej hravej noci

Potom ti nahradí

stratený svet aj môj dar
rozkvitnú záhrady
krásna bude naša jarNečakaj ma už nikdy
moje dievčatko zaľúbené
s úsmevom sme sa zišli
aj sa rozídeme

2x

Potom ti nahradí
stratený sľub a nádej
rozkvitnú záhrady
krásna bude naša jar

Nečakaj ma už nikdy
moje dievčatko zaľúbené
s úsmevom sme sa zišli
aj sa rozídeme

[2●], [1⚬]

1●

[1,2●]


[2✚]
[2✚]