Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Mušia politika

CH.V.M. / CH.V.M.

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. CH.V.M. - Skúška Primaf (1985, 1.)
L 2. CH.V.M. - Sny v pŕhľave (1985, 18.)
L 3. CH.V.M. - Antimydlova opera (1987, 14.)
L 4. CH.V.M. - Zobrali sme všetky mŕtvé body (1988, 2.)
L 5. CH.V.M. - Live Bratislava (1991, 14.)
L 6. CH.V.M. - Chór Vážskych Muzikantov (1996, 17.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 2[1,2] ⨯ [2,2] ⚬ , [1,2] ⨯ [3,2] ⚬ , [1,2] ⨯ [4,2] ⚬ , [1,2] ⨯ [5,2] ⚬ , [1,2] ⨯ [6,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [3,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [4,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [5,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [6,2] ⚬
⮩ verše[1,2] ⨯ [3,2] ⚬ , [1,2] ⨯ [4,2] ⚬ , [1,2] ⨯ [5,2] ⚬ , [1,2] ⨯ [6,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [3,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [4,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [5,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [6,2] ⚬ , [1,3] ⨯ [2,4] † , [3,3] ⨯ [2,4] † , [4,3] ⨯ [2,4] † , [5,3] ⨯ [2,4] † , [6,3] ⨯ [2,4] †

Zaznamenaný text

1,2:
3,4,5,6:
1,3,4,5,6:


Bol som na služobnej ceste v Káhire
odviezli nás tancovať do Nadire
a tam ako v krutej satire
nechali nás tam žiť plece o plece
tam kde sa človek
od horúčavy na posteli mece

A napokon pri hre Meno-mesto-zviera-vec
napadol nás roj mušiek zvaných Cece
napadol nás roj mušiek zvaných Cece Cece Cece
a dopichal nás hrozne
neviem čím teraz dodáme ??

3,4,5,6⚬
3,4,5,6⚬
2†


1. Skúška Primaf (1985, 1.)

Bol som na služobnej ceste v Káhire
odviezli nás tancovať do Nadire
a tam ako v krutej satire
nechali nás tam žiť plece o plece
tam kde sa človek
od horúčavy na posteli mece

A napokon pri hre Meno-mesto-zviera-vec
napadol nás roj mušiek zvaných Cece
a dopichal nás hrozne
neviem čím teraz dodáme ??


[2,3,4,5,6⚬]
3,4,5,6⚬
2✚


2. Sny v pŕhľave (1985, 18.)

Bol som na služobnej ceste v Káhire
odviezli nás tancovať do Nadire
a tam ako v krutej satire
nechali nás tam žiť plece o plece
tam kde sa človek
od horúčavy na posteli mece

A napokon pri hre Meno-mesto-zviera-vec
napadol nás roj mušiek zvaných Cece

neviem čím teraz dodáme ??


[1,3,4,5,6⚬]
3,4,5,6⚬3. Antimydlova opera (1987, 14.)

Bol som na služobnej ceste v Káhire
odviezli nás tancovať do Nadire
a tam ako v krutej satire
nechali nás tam žiť plece o plece
tam kde sa človek
od horúčavy na posteli mece

A napokon pri hre Meno-mesto-zviera-vec
napadol nás roj mušiek zvaných Cece Cece Cece
a dopichal nás hrozne
neviem čím teraz dodáme ??


[1,2⚬]
1,2⚬
2✚


4. Zobrali sme. . . body (1988, 2.)

Bol som na služobnej ceste v Káhire
odviezli nás tancovať do Nadire
a tam ako v krutej satire
nechali nás tam žiť plece o plece
tam kde sa človek
od horúčavy na posteli mece

A napokon pri hre Meno-mesto-zviera-vec
napadol nás roj mušiek zvaných Cece Cece Cece
a dopichal nás hrozne
neviem čím teraz dodáme ??


[1,2⚬]
1,2⚬
2✚