Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Nechcem žiť len preto

CH.V.M. / CH.V.M.

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. CH.V.M. - Nová doba so starým obsahom (1990, 7.)
L 2. CH.V.M. - Live Bratislava (1991, 2.)
L 3. CH.V.M. - Chór Vážskych Muzikantov (1996, 11.)
L 4. CH.V.M. - 20 roků CH.V.M. (1980 - 1990, 5.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [2,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [3,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [4,1] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [2,4] ⚬ , [2,4] ⨯ [3,4] ⚬ , [2,4] ⨯ [4,4] ⚬
Sloka 3[1,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [3,3] ⨯ [4,3] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [3,4] ● , [2,3] ⨯ [3,4] ● , [4,3] ⨯ [3,4] ●
Sloka 5[1,5] ⨯ [2,5] ⚬ , [2,5] ⨯ [3,5] ⚬ , [2,5] ⨯ [4,5] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [2,4] ● , [3,3] ⨯ [2,4] ● , [4,3] ⨯ [2,4] ●
Sloka 7[1,7] ⨯ [3,7] ⚬ , [2,7] ⨯ [3,7] ⚬ , [3,7] ⨯ [4,7] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [3,5] ● , [2,4] ⨯ [3,5] ● , [4,4] ⨯ [3,5] ●

Zaznamenaný text
1,3,4:
2:
1,2,4:
3:

1,3,4:
2:


1,2,4:
3:


Je to realita
alebo iba zlý sen
neviem či má zmysel
to čo robím celý deň
to čo robím každý deň

Neviem či pracujem
málo alebo veľa
musím sa trápiť
od rána do večera

Nechcem žiť len preto
aby som pracoval
ale chcem pracovať
mal by som pracovať
preto aby som žil

Nechcem byť súčiastkou
obchodného stroja
čo melie naprázdno
z posledných síl

A na rukách mozole
po chrbte tečie mi pot
neviem či má zmysel
neviem či robim škodu
to čo robím každý deň

Premýšľa o tom každý
môj mozgový závit
takto to predsa
nemôže nikoho baviť

Nechcem žiť len preto
aby som pracoval
ale chcem pracovať
aby som žil
preto aby som žil

Nechcem byť súčiastkou
obludného stroja
čo melie naprázdno
z posledných síl
2,3,4⚬
2,3,4⚬
3●
1,2,4●

2●
1,3,4●


3●
1,2,4●


1. Nová doba s. . .sahom (1990, 7.)

Je to realita
alebo iba zlý sen
neviem či má zmysel
to čo robím celý deň

Neviem či pracujem
málo alebo veľa
musím sa trápiť
od rána do večera

Nechcem žiť len preto
aby som pracoval
ale chcem pracovať

preto aby som žil

Nechcem byť súčiastkou
obchodného stroja
čo melie naprázdno
z posledných síl

A na rukách mozole
po chrbte tečie mi pot
neviem či má zmysel

to čo robím každý deň

Premýšľa o tom každý
môj mozgový závit
takto to predsa
nemôže nikoho baviť

Nechcem žiť len preto
aby som pracoval
ale chcem pracovať
aby som žil


Nechcem byť súčiastkou
obludného stroja
čo melie naprázdno
z posledných síl[2⚬]


2⚬


[3⚬]

3●
[2⚬]

2●
[3⚬]


3●2. Live Bratislava (1991, 2.)

Je to realita
alebo iba zlý sen
neviem či má zmysel
to čo robím každý deň

Neviem či pracujem
málo alebo veľa
musím sa trápiť
od rána do večera

Nechcem žiť len preto
aby som pracoval
ale chcem pracovať

preto aby som žil

Nechcem byť súčiastkou
obchodného stroja
čo melie naprázdno
z posledných síl

A na rukách mozole
po chrbte tečie mi pot

neviem či robim škodu
to čo robím každý deň

Premýšľa o tom každý
môj mozgový závit
takto to predsa
nemôže nikoho baviť

Nechcem žiť len preto
aby som pracoval
ale chcem pracovať
aby som žil


Nechcem byť súčiastkou
obludného stroja
čo melie naprázdno
z posledných síl[1,3,4⚬]


1,3,4⚬


[3⚬]

3●
[1,3,4⚬]


1,3,4●[3⚬]


3●3. Chór Vážskych Muzikantov (1996, 11.)

Je to realita
alebo iba zlý sen
neviem či má zmysel
to čo robím celý deň

Neviem či pracujem
málo alebo veľa
musím sa trápiť
od rána do večera

Nechcem žiť len preto
aby som pracoval

mal by som pracovať
preto aby som žil

Nechcem byť súčiastkou
obchodného stroja
čo melie naprázdno
z posledných síl

A na rukách mozole
po chrbte tečie mi pot
neviem či má zmysel

to čo robím každý deň

Premýšľa o tom každý
môj mozgový závit
takto to predsa
nemôže nikoho baviť

Nechcem žiť len preto
aby som pracoval
ale chcem pracovať

preto aby som žil

Nechcem byť súčiastkou
obludného stroja
čo melie naprázdno
z posledných síl[2⚬]


2⚬


[1,2,4⚬]


1,2,4●[2⚬]

2●
[1,2,4⚬]1,2,4●


4. 20 roků CH.V.M. (1980 - 1990, 5.)

Je to realita
alebo iba zlý sen
neviem či má zmysel
to čo robím celý deň

Neviem či pracujem
málo alebo veľa
musím sa trápiť
od rána do večera

Nechcem žiť len preto
aby som pracoval
ale chcem pracovať

preto aby som žil

Nechcem byť súčiastkou
obchodného stroja
čo melie naprázdno
z posledných síl

A na rukách mozole
po chrbte tečie mi pot
neviem či má zmysel

to čo robím každý deň

Premýšľa o tom každý
môj mozgový závit
takto to predsa
nemôže nikoho baviť

Nechcem žiť len preto
aby som pracoval
ale chcem pracovať
aby som žil


Nechcem byť súčiastkou
obludného stroja
čo melie naprázdno
z posledných síl[2⚬]


2⚬


[3⚬]

3●
[2⚬]

2●
[3⚬]


3●