Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Babylon

Znouzectnost / Znouzectnost

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Znouzectnost - Mé království (1993, 5.)
L 2. Znouzectnost - Live (1993, 20.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 4[1,4] ⨯ [2,4] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [2,4] ⚬ , [2,5] ⨯ [1,4] †

Zaznamenaný text1:
2:
2:

Zachvácená země snětí
k propasti už jen dva kroky
je to cesta nebo není
chvíle času na poslední skok

Kolik má vteřina dní
koliko měsíců vejde se do dne
černá věž do nebe ční
a to co zbejvá je jen jeden tah

Ty i já bludištěm dění
táhneme svůj náklad viny
pole padlých na poušť změní
bílý písek z proříznutých žil

Kolik má vteřina dní
koliko měsíců vejde se do dne
černá věž do nebe ční
a to co zbejvá je jen jeden tah...
a to co zbejvá je jen jeden tah
4x2⚬
2⚬
1†

1. Mé království (1993, 5.)

Zachvácená země snětí
k propasti už jen dva kroky
je to cesta nebo není
chvíle času na poslední skok

Kolik má vteřina dní
koliko měsíců vejde se do dne
černá věž do nebe ční
a to co zbejvá je jen jeden tah

Ty i já bludištěm dění
táhneme svůj náklad viny
pole padlých na poušť změní
bílý písek z proříznutých žil

Kolik má vteřina dní
koliko měsíců vejde se do dne
černá věž do nebe ční
a to co zbejvá je jen jeden tah...[2⚬]


2⚬


2. Live (1993, 20.)

Zachvácená země snětí
k propasti už jen dva kroky
je to cesta nebo není
chvíle času na poslední skok

Kolik má vteřina dní
koliko měsíců vejde se do dne
černá věž do nebe ční
a to co zbejvá je jen jeden tah

Ty i já bludištěm dění
táhneme svůj náklad viny
pole padlých na poušť změní
bílý písek z proříznutých žil

Kolik má vteřina dní
koliko měsíců vejde se do dne
černá věž do nebe ční
a to co zbejvá je jen jeden tah
4x


[1⚬]


1⚬
1✚