Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Čech

Orlík / Orlík

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Orlík - Live Praha (1989, 7.)
L 2. Orlík - Demo (1989, 1.)
L 3. Orlík - Live Sokolov (1989, 2.)
L 4. Orlík - Oi! (1990, 15.)
L 5. Orlík - Live Praha (1989, 10.)
L 6. Orlík - Live Buchlovice (1990, 3.)
L 7. Orlík - Live Hradec Králové (1991, 12.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 2[1,2] ⨯ [6,3] ● , [2,2] ⨯ [6,3] ● , [3,2] ⨯ [6,3] ● , [4,2] ⨯ [6,3] ● , [5,2] ⨯ [6,3] ● , [7,2] ⨯ [6,3] ●
Sloka 4[1,4] ⨯ [2,4] ⚬ , [1,4] ⨯ [3,4] ⚬ , [1,4] ⨯ [4,4] ⚬ , [1,4] ⨯ [6,4] ⚬ , [1,4] ⨯ [7,4] ⚬ , [2,4] ⨯ [5,4] ⚬ , [3,4] ⨯ [5,4] ⚬ , [4,4] ⨯ [5,4] ⚬ , [5,4] ⨯ [6,4] ⚬ , [5,4] ⨯ [7,4] ⚬
⮩ verše[1,5] ⨯ [2,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [3,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [4,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [6,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [7,5] ⚬ , [2,5] ⨯ [5,5] ⚬ , [3,5] ⨯ [5,5] ⚬ , [4,5] ⨯ [5,5] ⚬ , [5,5] ⨯ [6,5] ⚬ , [5,5] ⨯ [7,5] ⚬ , [2,2] ⨯ [1,3] ● , [2,2] ⨯ [5,3] ● , [3,2] ⨯ [1,3] ● , [3,2] ⨯ [5,3] ● , [4,2] ⨯ [1,3] ● , [4,2] ⨯ [5,3] ● , [6,2] ⨯ [1,3] ● , [6,2] ⨯ [5,3] ● , [7,2] ⨯ [1,3] ● , [7,2] ⨯ [5,3] ●
Sloka 6[1,6] ⨯ [2,6] ⚬ , [1,6] ⨯ [3,6] ⚬ , [1,6] ⨯ [4,6] ⚬ , [1,6] ⨯ [5,6] ⚬ , [1,6] ⨯ [6,6] ⚬ , [1,6] ⨯ [7,6] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [2,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [4,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [6,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [7,3] ⚬ , [2,4] ⨯ [1,5] ● , [3,4] ⨯ [1,5] ● , [4,4] ⨯ [1,5] ● , [5,4] ⨯ [1,5] ● , [6,4] ⨯ [1,5] ● , [7,4] ⨯ [1,5] ●
Sloka 7[2,7] ⨯ [4,7] ⚬ , [3,7] ⨯ [4,7] ⚬ , [4,7] ⨯ [5,7] ⚬ , [4,7] ⨯ [7,7] ⚬ , [2,7] ⨯ [1,8] ● , [2,7] ⨯ [6,9] ● , [3,7] ⨯ [1,8] ● , [3,7] ⨯ [6,9] ● , [4,7] ⨯ [1,8] ● , [4,7] ⨯ [6,9] ● , [5,7] ⨯ [1,8] ● , [5,7] ⨯ [6,9] ● , [7,7] ⨯ [1,8] ● , [7,7] ⨯ [6,9] ●
⮩ verše[2,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [3,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [4,1] ⨯ [5,1] ⚬ , [4,1] ⨯ [7,1] ⚬
Sloka 8[1,8] ⨯ [6,9] ●
Sloka 10[1,10] ⨯ [3,10] ⚬ , [1,10] ⨯ [4,10] ⚬ , [1,10] ⨯ [6,10] ⚬ , [2,10] ⨯ [3,10] ⚬ , [2,10] ⨯ [4,10] ⚬ , [2,10] ⨯ [6,10] ⚬ , [3,10] ⨯ [5,10] ⚬ , [3,10] ⨯ [7,10] ⚬ , [4,10] ⨯ [5,10] ⚬ , [4,10] ⨯ [7,10] ⚬ , [5,10] ⨯ [6,10] ⚬ , [6,10] ⨯ [7,10] ⚬
⮩ verše[1,5] ⨯ [3,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [4,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [6,5] ⚬ , [2,5] ⨯ [3,5] ⚬ , [2,5] ⨯ [4,5] ⚬ , [2,5] ⨯ [6,5] ⚬ , [3,5] ⨯ [5,5] ⚬ , [3,5] ⨯ [7,5] ⚬ , [4,5] ⨯ [5,5] ⚬ , [4,5] ⨯ [7,5] ⚬ , [5,5] ⨯ [6,5] ⚬ , [6,5] ⨯ [7,5] ⚬ , [1,2] ⨯ [3,3] ● , [1,2] ⨯ [4,3] ● , [1,2] ⨯ [6,3] ● , [2,2] ⨯ [3,3] ● , [2,2] ⨯ [4,3] ● , [2,2] ⨯ [6,3] ● , [5,2] ⨯ [3,3] ● , [5,2] ⨯ [4,3] ● , [5,2] ⨯ [6,3] ● , [7,2] ⨯ [3,3] ● , [7,2] ⨯ [4,3] ● , [7,2] ⨯ [6,3] ●
Sloka 12[2,12] ⨯ [1,13] ● , [2,12] ⨯ [4,14] ● , [3,12] ⨯ [1,13] ● , [3,12] ⨯ [4,14] ● , [5,12] ⨯ [1,13] ● , [5,12] ⨯ [4,14] ● , [6,12] ⨯ [1,13] ● , [6,12] ⨯ [4,14] ● , [7,12] ⨯ [1,13] ● , [7,12] ⨯ [4,14] ●
Sloka 13[1,13] ⨯ [4,14] ●
Sloka 14[4,14] ⨯ [1,15] ●
Sloka 15[1,15] ⨯ [2,12] † , [1,15] ⨯ [3,12] † , [1,15] ⨯ [5,12] † , [1,15] ⨯ [6,12] † , [1,15] ⨯ [7,12] †

Zaznamenaný text


1,2,3,4,5,7:
1,2,3,4,5,7:
1,2,3,4,5,7:
1,2,3,4,5,7:

6:
6:
6:
6:


2,3,4,6,7:
1,5:

1,5:
2,3,4,6,7:
1:
2,3,4,5,6,7:
2,3,4,5,6,7:
1:

2,3,5,7:
4:
2,3,4,5,7:
2,3,4,5,7:
2,3,4,5,7:

1:
1:
1:

6:
6:
6:
6:


1,2,5,7:
3,4,6:

1,2,5,7:
3,4,6:


2,3,5,6,7:

1:
1:
1:
1:

4:

1:
1:
1:
1:

Milióny parazitů
na slávě se přiživuje
jak pošpinit druhýho
a závody kdo víc bonzuje

Mračno zlodějů
se na ulicích pohybuje
jenže proti tomu tady
dávno nikdo nebojuje

Občanský fórum
se stále více prosazuje
jenže proti tomu tady
dávno nikdo nebojuje

Jsi Čech Čech Čech
tak si toho važ
a toho si važ
jsi Čech Čech Čech
tak narovnat se snaž
a narovnat se snaž

Jsi Čech Čech Čech
a Čechům dělej čest
přelez přeskoč
ale nepodlez

Křivost nad křivost
se každým dnem jen prohlubuje
slovo ... neznamená
slovo už nic neznamená
nechuť všema prostupuje
závody kdo víc bonzuje

Český holky český kluky
Český holky český kluci
český pivo obklopuje
zachraňme si čest tím hlavním
co nás tu všechny spojuje

Český pivo český holky
český lidi
Češi 6x

Český holky český kluci
český pivo obklopuje
jenže proti tomu tady
dávno nikdo nebojuje

Jsi Čech Čech Čech
a toho si važ
tak si toho važ
jsi Čech Čech Čech
tak narovnat se snaž
a narovnat se snaž

Jsi Čech Čech Čech
a Čechům dělej čest
přelez přeskoč
ale nepodlez

2x

Jsi Čech Čech Čech
tak si toho važ
jsi Čech Čech Čech
narovnat se snaž

3x

Jsi Čech Čech Čech
a Čechům dělej čest
přelez přeskoč
ale nepodlez


[6●]
[1,2,3,4,5,7●]

1,5●
2,3,4,6,7●

2,3,4,5,6,7⚬
2,3,4,5,6,7⚬
2,3,4,5,6,7⚬
2,3,4,5,6,7⚬
1●
2,3,4,5,6,7●

[1,6●], 4,5,7⚬
4,5,7⚬
[2,3,4,5,6,7●][1,2,3,4,5,7●]

3,4,6●
1,2,5,7●

3,4,5,6,7⚬
3,4,5,6,7⚬


[1†], [1,4●]

[2,3,4,5,6,7●]
[1,2,3,5,6,7●]

[2,3,5,6,7†], [4●]
1. Live Praha (1989, 7.)

Milióny parazitů
na slávě se přiživuje
jak pošpinit druhýho
a závody kdo víc bonzuje

Mračno zlodějů
se na ulicích pohybuje
jenže proti tomu tady
dávno nikdo nebojuje


Jsi Čech Čech Čech

a toho si važ
jsi Čech Čech Čech
tak narovnat se snaž

Jsi Čech Čech Čech
a Čechům dělej čest
přelez přeskoč
ale nepodlez

Křivost nad křivost
se každým dnem jen prohlubuje
slovo ... neznamená

závody kdo víc bonzuje


Český pivo český holky
český lidi
Češi 6x


Jsi Čech Čech Čech
a toho si važ

jsi Čech Čech Čech
tak narovnat se snaž

Jsi Čech Čech Čech
a Čechům dělej čest
přelez přeskoč
ale nepodlezJsi Čech Čech Čech
tak si toho važ
jsi Čech Čech Čech
narovnat se snažJsi Čech Čech Čech
a Čechům dělej čest
přelez přeskoč
ale nepodlez
[6●]

[2,3,4,6,7⚬]

2,3,4,6,7●

2,3,4,6,7⚬


[2,3,4,5,6,7⚬]

2,3,4,5,6,7⚬

2,3,4,5,6,7●


[2,3,4,5,6,7●]
[3,4,6⚬]
3,4,6●


3,4,6⚬
[2,3,4,5,6,7●]


[2,3,5,6,7✚], [4●]
2. Demo (1989, 1.)

Milióny parazitů
na slávě se přiživuje
jak pošpinit druhýho
a závody kdo víc bonzuje

Mračno zlodějů
se na ulicích pohybuje
jenže proti tomu tady
dávno nikdo nebojuje


Jsi Čech Čech Čech
tak si toho važ

jsi Čech Čech Čech
a narovnat se snaž

Jsi Čech Čech Čech
a Čechům dělej čest
přelez přeskoč
ale nepodlez

Křivost nad křivost
se každým dnem jen prohlubuje
slovo už nic neznamená
nechuť všema prostupuje


Český holky český kluky
český pivo obklopuje
zachraňme si čest tím hlavním
co nás tu všechny spojuje


Jsi Čech Čech Čech
a toho si važ

jsi Čech Čech Čech
tak narovnat se snaž

Jsi Čech Čech Čech
a Čechům dělej čest
přelez přeskoč
ale nepodlez

2x
[6●]

[1,5⚬]
1,5●


1,5⚬


[1⚬]

1⚬
1●


[1,6●], [4⚬], 4⚬

[3,4,6⚬]
3,4,6●


3,4,6⚬


[1✚], [1,4●]

3. Live Sokolov (1989, 2.)

Milióny parazitů
na slávě se přiživuje
jak pošpinit druhýho
a závody kdo víc bonzuje

Mračno zlodějů
se na ulicích pohybuje
jenže proti tomu tady
dávno nikdo nebojuje


Jsi Čech Čech Čech
tak si toho važ

jsi Čech Čech Čech
a narovnat se snaž

Jsi Čech Čech Čech
a Čechům dělej čest
přelez přeskoč
ale nepodlez

Křivost nad křivost
se každým dnem jen prohlubuje
slovo už nic neznamená
nechuť všema prostupuje


Český holky český kluky
český pivo obklopuje
zachraňme si čest tím hlavním
co nás tu všechny spojuje


Jsi Čech Čech Čech

tak si toho važ
jsi Čech Čech Čech
a narovnat se snaž

Jsi Čech Čech Čech
a Čechům dělej čest
přelez přeskoč
ale nepodlez

2x
[6●]

[1,5⚬]
1,5●


1,5⚬


[1⚬]

1⚬
1●


[1,6●], [4⚬], 4⚬

[1,2,5,7⚬]

1,2,5,7●

1,2,5,7⚬


[1✚], [1,4●]

4. Oi! (1990, 15.)

Milióny parazitů
na slávě se přiživuje
jak pošpinit druhýho
a závody kdo víc bonzuje

Mračno zlodějů
se na ulicích pohybuje
jenže proti tomu tady
dávno nikdo nebojuje


Jsi Čech Čech Čech
tak si toho važ

jsi Čech Čech Čech
a narovnat se snaž

Jsi Čech Čech Čech
a Čechům dělej čest
přelez přeskoč
ale nepodlez

Křivost nad křivost
se každým dnem jen prohlubuje
slovo už nic neznamená
nechuť všema prostupuje


Český holky český kluci
český pivo obklopuje
zachraňme si čest tím hlavním
co nás tu všechny spojuje


Jsi Čech Čech Čech

tak si toho važ
jsi Čech Čech Čech
a narovnat se snaž

Jsi Čech Čech Čech
a Čechům dělej čest
přelez přeskoč
ale nepodlez
3x

[6●]

[1,5⚬]
1,5●


1,5⚬


[1⚬]

1⚬
1●


[1,6●], [2,3,5,7⚬], 2,3,5,7⚬

[1,2,5,7⚬]

1,2,5,7●

1,2,5,7⚬

[1,2,3,5,6,7●]