Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

My proti nám

Orlík / Orlík

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Orlík - Live Praha (1989, 5.)
L 2. Orlík - Demo (1989, 8.)
L 3. Orlík - Live (1989, 3.)
L 4. Orlík - Oi! (1990, 14.)
L 5. Orlík - Live Praha (1989, 5.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 3[1,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [3,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [4,3] ⨯ [5,3] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [3,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [4,3] ⨯ [5,3] ⚬
Sloka 5[1,5] ⨯ [2,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [3,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [4,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [5,5] ⚬
⮩ verše[1,1] ⨯ [2,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [3,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [5,1] ⚬
Sloka 6[1,6] ⨯ [3,6] ⚬ , [1,6] ⨯ [5,6] ⚬ , [2,6] ⨯ [3,6] ⚬ , [2,6] ⨯ [5,6] ⚬ , [3,6] ⨯ [4,6] ⚬ , [3,6] ⨯ [5,6] ⚬ , [4,6] ⨯ [5,6] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [3,3] ⨯ [4,3] ⚬ , [3,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [4,3] ⨯ [5,3] ⚬
Sloka 7[5,7] ⨯ [1,8] † , [5,7] ⨯ [2,8] † , [5,7] ⨯ [3,8] † , [5,7] ⨯ [4,8] †
Sloka 8[1,8] ⨯ [3,8] ⚬ , [1,8] ⨯ [5,8] ⚬ , [2,8] ⨯ [3,8] ⚬ , [2,8] ⨯ [5,8] ⚬ , [3,8] ⨯ [4,8] ⚬ , [4,8] ⨯ [5,8] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [3,3] ⨯ [4,3] ⚬ , [4,3] ⨯ [5,3] ⚬
Sloka 9[1,9] ⨯ [3,9] ⚬ , [1,9] ⨯ [4,9] ⚬ , [2,9] ⨯ [3,9] ⚬ , [2,9] ⨯ [4,9] ⚬ , [3,9] ⨯ [4,9] ⚬ , [1,9] ⨯ [5,10] ● , [2,9] ⨯ [5,10] ● , [3,9] ⨯ [5,10] ● , [4,9] ⨯ [5,10] ●
⮩ verše[1,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [4,4] ● , [2,3] ⨯ [4,4] ● , [3,3] ⨯ [4,4] ●
Sloka 11[5,11] ⨯ [1,9] † , [5,11] ⨯ [2,9] † , [5,11] ⨯ [3,9] † , [5,11] ⨯ [4,9] †

Zaznamenaný text

1,2,3,4:
5:1:
2,3,4,5:


1,2,4:
3:
5:


5:1,2,4:
3,5:


1,2,3,4:
1,2,3,4:
1,2:
3:
4:
1,2,3,4:
1,2,3,4:

5:
5:

5:
5:
5:

Buďte krví zbrocení
tak dojdete spasení
bůh vás v nebi ocení
za křížové tažení

Pod křížem se bijte dál
kacíř nám všem spánek vzal
vždyť vám papež požehnal
a sám král vás povolal

Dýchá Rýn
z hranice dým
Mistr Jan umírá
Mistr Jan Hus umírá
se svým poselstvím

Budem bránit naši zem
proti kříži kalichem
bok po boku svorně jdem
proti světu proti všem

S písní na rtech v ruce zbraň
Píseň na rtech v ruce zbraň
zemi svou si hrdě braň
musíš splatit krví daň
lide český rychle vstaň

Dýchá Rýn
z hranice dým
Mistr Jan umírá
mistr Jan umírá
Mistr Jan Hus umírá
se svým poselstvím

Bitva u Lipan

Nezmohl je celý svět
sami se však zmohli hned
proti Čechu šel zas Čech
proti Čechům šel zas Čech
zrada chytla druhý dech

Dýchá Rýn
z hranice dým
Mistr Jan umírá
mistr Jan umírá
Mistr Jan dokonal
se svým poselstvím
2x

Dýchá Rýn
z hranice dým

Mistr Jan Hus umírá
se svým poselstvím
2x

5⚬
5⚬2,3,4,5⚬
2,3,4,5⚬


3,4,5⚬
3,4,5⚬
3,4,5⚬


[1,2,3,4†]3,4,5⚬
3,4,5⚬


[5†], [5●]

4●, 3⚬
4●, 3⚬
1,2,3●[1,2,3,4●]


[1,2,3,4†]1. Live Praha (1989, 5.)

Buďte krví zbrocení
tak dojdete spasení
bůh vás v nebi ocení
za křížové tažení

Pod křížem se bijte dál
kacíř nám všem spánek vzal
vždyť vám papež požehnal
a sám král vás povolal

Dýchá Rýn
z hranice dým
Mistr Jan umírá
se svým poselstvím

Budem bránit naši zem
proti kříži kalichem
bok po boku svorně jdem
proti světu proti všem

S písní na rtech v ruce zbraň
zemi svou si hrdě braň
musíš splatit krví daň
lide český rychle vstaň

Dýchá Rýn
z hranice dým
Mistr Jan umírá
se svým poselstvímNezmohl je celý svět
sami se však zmohli hned
proti Čechu šel zas Čech
zrada chytla druhý dech

Dýchá Rýn
z hranice dým
Mistr Jan umírá

se svým poselstvím
2x
[5⚬]

5⚬[2,3,4,5⚬], 2,3,4,5⚬
[3,5⚬]

3,5⚬
[3,5⚬]

3,5⚬


[5✚], [5●], [3,4⚬]

4●, 3⚬2. Demo (1989, 8.)

Buďte krví zbrocení
tak dojdete spasení
bůh vás v nebi ocení
za křížové tažení

Pod křížem se bijte dál
kacíř nám všem spánek vzal
vždyť vám papež požehnal
a sám král vás povolal

Dýchá Rýn
z hranice dým
Mistr Jan umírá
se svým poselstvím

Budem bránit naši zem
proti kříži kalichem
bok po boku svorně jdem
proti světu proti všem

Píseň na rtech v ruce zbraň
zemi svou si hrdě braň
musíš splatit krví daň
lide český rychle vstaň

Dýchá Rýn
z hranice dým
Mistr Jan umírá
se svým poselstvímNezmohl je celý svět
sami se však zmohli hned
proti Čechu šel zas Čech
zrada chytla druhý dech

Dýchá Rýn
z hranice dým
Mistr Jan umírá

se svým poselstvím
2x
[5⚬]

5⚬[1⚬], 1⚬
[3,5⚬]

3,5⚬
[3,5⚬]

3,5⚬


[5✚], [5●], [3,4⚬]

4●, 3⚬3. Live (1989, 3.)

Buďte krví zbrocení
tak dojdete spasení
bůh vás v nebi ocení
za křížové tažení

Pod křížem se bijte dál
kacíř nám všem spánek vzal
vždyť vám papež požehnal
a sám král vás povolal

Dýchá Rýn
z hranice dým
Mistr Jan umírá
se svým poselstvím

Budem bránit naši zem
proti kříži kalichem
bok po boku svorně jdem
proti světu proti všem

Píseň na rtech v ruce zbraň
zemi svou si hrdě braň
musíš splatit krví daň
lide český rychle vstaň

Dýchá Rýn
z hranice dým
mistr Jan umírá
se svým poselstvímNezmohl je celý svět
sami se však zmohli hned
proti Čechům šel zas Čech
zrada chytla druhý dech

Dýchá Rýn
z hranice dým
mistr Jan umírá

se svým poselstvím
2x
[5⚬]

5⚬[1⚬], 1⚬
[1,2,4,5⚬]

1,2,4,5⚬
[1,2,4⚬]

1,2,4⚬


[5✚], [5●], [1,2,4⚬]

4●, 1,2⚬4. Oi! (1990, 14.)

Buďte krví zbrocení
tak dojdete spasení
bůh vás v nebi ocení
za křížové tažení

Pod křížem se bijte dál
kacíř nám všem spánek vzal
vždyť vám papež požehnal
a sám král vás povolal

Dýchá Rýn
z hranice dým
Mistr Jan umírá
se svým poselstvím

Budem bránit naši zem
proti kříži kalichem
bok po boku svorně jdem
proti světu proti všem

Píseň na rtech v ruce zbraň
zemi svou si hrdě braň
musíš splatit krví daň
lide český rychle vstaň

Dýchá Rýn
z hranice dým
Mistr Jan umírá
se svým poselstvímNezmohl je celý svět
sami se však zmohli hned
proti Čechu šel zas Čech
zrada chytla druhý dech

Dýchá Rýn
z hranice dým

Mistr Jan dokonal
se svým poselstvím
2x
[5⚬]

5⚬[1⚬], 1⚬
[3,5⚬]

3,5⚬
[3,5⚬]

3,5⚬


[5✚], [5●], [1,2,3⚬]


1,2,3●