Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Nebo Jití jest Hospodinovo

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Plastic People of the Universe - Ach to státu hanobení (1976 - 1977, 12.)
L 2. Plastic People of the Universe - Pašijové hry velikonoční (1978, 2.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [2,1] ⚬
⮩ verše[1,16] ⨯ [2,16] ⚬
Sloka 2[1,2] ⨯ [2,2] ⚬
⮩ verše[1,1] ⨯ [2,1] ⚬ , [1,8] ⨯ [2,8] ⚬
Sloka 3[1,3] ⨯ [2,3] ⚬
⮩ verše[1,7] ⨯ [2,7] ⚬
Sloka 4[1,4] ⨯ [2,4] ⚬
⮩ verše[1,14] ⨯ [2,14] ⚬ , [1,17] ⨯ [2,17] ⚬
Sloka 5[1,5] ⨯ [2,5] ⚬
⮩ verše[1,12] ⨯ [2,12] ⚬
Sloka 6[1,6] ⨯ [2,6] ⚬
⮩ verše[1,13] ⨯ [2,13] ⚬ , [1,19] ⨯ [2,19] ⚬ , [2,15] ⨯ [1,17] ~
Sloka 7[1,7] ⨯ [2,7] ⚬
⮩ verše[1,5] ⨯ [2,5] ⚬

Zaznamenaný text
1:
2:

1:
2:


1:
2:1:
2:


1:
2:


1:
2:
1:
2:

1:
2:

2:

1:

1:
2:

1:
2:


Jsou veřeje pomazány krví
je kříž znamení
jsou křesťané označeni krví
a dokonalému beránkovi
nebudou kosti lámat
veliká noc plná hrůzy
lidského strachu z konce
smrt na kříži je poprava
jsi vinen
kde ses toulal co
mluvil jsem k davům
a slova tvá jsi usvědčen
a slovo boží nadarmo jsi bral
za syna za krále za boha se vydával
ukřižovat
nebo jití jest Hospodinovo...
nebo jití jest Hospodinovo 2x

A dál a dál tvé skutky
A dál a dál tvé činy
tvé skutky tvá slova
jsou vinna na davu na učednicích
jsi sám vzdej se
padni na kolena před námi
nebo nevěříš tomu konci
je připraven
nebo jití jest Hospodinovo...
nebo jití jest Hospodinovo 2x

Tvá vzpoura utrpení jsi sám
opustili tě
jsi sám v bohu a přítele nemáš
polibek Jidášův zrada a zapření
jsi sám v bohu a sám na cestě
je obraz tvé cesty obrazem cesty naší
nebo jití jest Hospodinovo...
nebo jití jest Hospodinovo 2x

Jidáš předurčen ke zradě
Petr ke slávě Kristus na kříž
Kristus na nebesa na kříž
Jidáš co Jidáš zradil
třicet stříbrných
kup si provaz jdi
támhleta větev ne
proč ne
tak je prorokováno
je to hrůza
je hrůza proroctví
je hrůza smrt
je osud
je bůh otec obětuje syna jediného
je Bůh otec obětuje syna jediného
je jití jen tak
je jití Hospodinovo
nebo jití jest Hospodinovo...
nebo jití jest Hospodinovo

Jití jest Hospodinovo
každý krok křížové cesty je Hospodinův
a cesta spravedlivého je cesta kříže
jsou veřeje pomazány krví
jsou křesťané krví označeni
jsou Velikonoce památkou exodu
a smrti na kříži
každý krok spravedlivého
je cesta křížová
dokončená dokončovaná dokonáno jest
opakovaná stejná cesta
nebo jití jest Hospodinovo...
nebo jití jest Hospodinovo 2x

Kam běžíš
všechny tvé kroky jsou sečteny
a cesta známá
neutečeš
nebo jití jest Hospodinovo
a cesta spravedlivého je cestou kříže
bude se opakovat pouť
do skonání věků
je radost víra
je radost v Kristu
je bolest v Kristu
je život v Kristu
je bůh láska a slovo tělem učiněno jest
je Bůh láska a slovo tělem učiněno jest
slovo na počátku
slovo naše
slovo od Boha
slova naše
a myšlenky naše
nebo jití jest Hospodinovo...
nebo jití jest Hospodinovo 2x

Sláva naše myšlenky naše
jsou obráceny k Bohu
bůh láska jest a slova
naše ať jsou láska
i myšlenky naše i skutky naše
i myšlenky naše a skutky naše
Šimone nes jeho kříž
je cesta křížová obrazem cesty naší
je cesta spravedlivého cestou kříže
jsou Velikonoce památkou exodu
jsou veřeje pomazány krví
a yzopem zdobené
jsou křesťané označeni krví
a vykoupení je smrt na kříži
nebo jití jest Hospodinovo...
2⚬
2⚬

2⚬
2⚬


2⚬
2⚬2⚬
2⚬


2⚬
2⚬


2⚬
2⚬
2⚬
2⚬

2⚬
2⚬

1~

2~

2⚬
2⚬

2⚬
2⚬


1. Ach to stát. . .976 - 1977, 12.)

Jsou veřeje pomazány krví
je kříž znamení
jsou křesťané označeni krví
a dokonalému beránkovi
nebudou kosti lámat
veliká noc plná hrůzy
lidského strachu z konce
smrt na kříži je poprava
jsi vinen
kde ses toulal co
mluvil jsem k davům
a slova tvá jsi usvědčen
a slovo boží nadarmo jsi bral
za syna za krále za boha se vydával
ukřižovat
nebo jití jest Hospodinovo...

A dál a dál tvé skutky
tvé skutky tvá slova
jsou vinna na davu na učednicích
jsi sám vzdej se
padni na kolena před námi
nebo nevěříš tomu konci
je připraven
nebo jití jest Hospodinovo...

Tvá vzpoura utrpení jsi sám
opustili tě
jsi sám v bohu a přítele nemáš
polibek Jidášův zrada a zapření
jsi sám v bohu a sám na cestě
je obraz tvé cesty obrazem cesty naší
nebo jití jest Hospodinovo...

Jidáš předurčen ke zradě
Petr ke slávě Kristus na kříž
Kristus na nebesa na kříž
Jidáš co Jidáš zradil
třicet stříbrných
kup si provaz jdi
támhleta větev ne
proč ne
tak je prorokováno
je to hrůza
je hrůza proroctví
je hrůza smrt
je osud
je bůh otec obětuje syna jediného
je jití jen tak
je jití Hospodinovo
nebo jití jest Hospodinovo...

Jití jest Hospodinovo
každý krok křížové cesty je Hospodinův
a cesta spravedlivého je cesta kříže
jsou veřeje pomazány krví
jsou křesťané krví označeni
jsou Velikonoce památkou exodu
a smrti na kříži
každý krok spravedlivého
je cesta křížová
dokončená dokončovaná dokonáno jest
opakovaná stejná cesta
nebo jití jest Hospodinovo...

Kam běžíš
všechny tvé kroky jsou sečteny
a cesta známá
neutečeš
nebo jití jest Hospodinovo
a cesta spravedlivého je cestou kříže
bude se opakovat pouť
do skonání věků
je radost víra
je radost v Kristu
je bolest v Kristu
je život v Kristu
je bůh láska a slovo tělem učiněno jest
slovo na počátku

slovo od Boha
slova naše
a myšlenky naše
nebo jití jest Hospodinovo...

Sláva naše myšlenky naše
jsou obráceny k Bohu
bůh láska jest a slova
naše ať jsou láska
i myšlenky naše i skutky naše
Šimone nes jeho kříž
je cesta křížová obrazem cesty naší
je cesta spravedlivého cestou kříže
jsou Velikonoce památkou exodu
jsou veřeje pomazány krví
a yzopem zdobené
jsou křesťané označeni krví
a vykoupení je smrt na kříži
nebo jití jest Hospodinovo...[2⚬]


2⚬

[2⚬], 2⚬


2⚬

[2⚬]

2⚬

[2⚬]
2⚬


2⚬

[2⚬]


2⚬

[2⚬]2⚬2~

2⚬

[2⚬]2⚬


2. Pašijové hry velikonoční (1978, 2.)

Jsou veřeje pomazány krví
je kříž znamení
jsou křesťané označeni krví
a dokonalému beránkovi
nebudou kosti lámat
veliká noc plná hrůzy
lidského strachu z konce
smrt na kříži je poprava
jsi vinen
kde ses toulal co
mluvil jsem k davům
a slova tvá jsi usvědčen
a slovo boží nadarmo jsi bral
za syna za krále za boha se vydával
ukřižovat
nebo jití jest Hospodinovo 2x

A dál a dál tvé činy
tvé skutky tvá slova
jsou vinna na davu na učednicích
jsi sám vzdej se
padni na kolena před námi
nebo nevěříš tomu konci
je připraven
nebo jití jest Hospodinovo 2x

Tvá vzpoura utrpení jsi sám
opustili tě
jsi sám v bohu a přítele nemáš
polibek Jidášův zrada a zapření
jsi sám v bohu a sám na cestě
je obraz tvé cesty obrazem cesty naší
nebo jití jest Hospodinovo 2x

Jidáš předurčen ke zradě
Petr ke slávě Kristus na kříž
Kristus na nebesa na kříž
Jidáš co Jidáš zradil
třicet stříbrných
kup si provaz jdi
támhleta větev ne
proč ne
tak je prorokováno
je to hrůza
je hrůza proroctví
je hrůza smrt
je osud
je Bůh otec obětuje syna jediného
je jití jen tak
je jití Hospodinovo
nebo jití jest Hospodinovo

Jití jest Hospodinovo
každý krok křížové cesty je Hospodinův
a cesta spravedlivého je cesta kříže
jsou veřeje pomazány krví
jsou křesťané krví označeni
jsou Velikonoce památkou exodu
a smrti na kříži
každý krok spravedlivého
je cesta křížová
dokončená dokončovaná dokonáno jest
opakovaná stejná cesta
nebo jití jest Hospodinovo 2x

Kam běžíš
všechny tvé kroky jsou sečteny
a cesta známá
neutečeš
nebo jití jest Hospodinovo
a cesta spravedlivého je cestou kříže
bude se opakovat pouť
do skonání věků
je radost víra
je radost v Kristu
je bolest v Kristu
je život v Kristu
je Bůh láska a slovo tělem učiněno jest
slovo na počátku
slovo naše
slovo od Boha

a myšlenky naše
nebo jití jest Hospodinovo 2x

Sláva naše myšlenky naše
jsou obráceny k Bohu
bůh láska jest a slova
naše ať jsou láska
i myšlenky naše a skutky naše
Šimone nes jeho kříž
je cesta křížová obrazem cesty naší
je cesta spravedlivého cestou kříže
jsou Velikonoce památkou exodu
jsou veřeje pomazány krví
a yzopem zdobené
jsou křesťané označeni krví
a vykoupení je smrt na kříži
nebo jití jest Hospodinovo...[1⚬]


1⚬

[1⚬], 1⚬


1⚬

[1⚬]

1⚬

[1⚬]
1⚬


1⚬

[1⚬]


1⚬

[1⚬]1⚬

1~1⚬

[1⚬]1⚬