Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Exodus 12

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Plastic People of the Universe - Pašijové hry velikonoční (1978, 1.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Píseň má pouze 1 zaznamenanou verzi.

Zaznamenaný text

Tento měsíc počátek měsíců vám bude
první vám bude mezi měsíci ročními

Mluvte ke všemu shromáždění
Izraelskému řkouce
desátého dne měsíce tohoto
vezmete sobě jeden každý
beránka po čeledech
beránka na každý dům

Byl-li by pak dům tak malý
že by s beránka býti nemohl
přivezme souseda svého
kterýž jest blízký domu jeho
podle počtu duší jeden každý
počte tolik osob
kolikž by jich snísti mohlo beránka

Beránka bez vady
samce ročního míti budete
kteréhož z ovcí
aneb z koz vezmete

A vezmouce krve
pomaží obou veřejí
a nade dveřmi u domů
v nichž jej jísti budou

I budou jísti noci té maso
pečené ohněm s chleby přesnými
s bylinami hořkými
jísti jej budou

Takto jej pak jísti budete
bedra svá přepásaná míti budete
obuv svou na nohách svých
a hůl svou v ruce své
a jísti budete s chvátáním
nebo jití jest Hospodinovo

1. Pašijové hry velikonoční (1978, 1.)

Tento měsíc počátek měsíců vám bude
první vám bude mezi měsíci ročními

Mluvte ke všemu shromáždění
Izraelskému řkouce
desátého dne měsíce tohoto
vezmete sobě jeden každý
beránka po čeledech
beránka na každý dům

Byl-li by pak dům tak malý
že by s beránka býti nemohl
přivezme souseda svého
kterýž jest blízký domu jeho
podle počtu duší jeden každý
počte tolik osob
kolikž by jich snísti mohlo beránka

Beránka bez vady
samce ročního míti budete
kteréhož z ovcí
aneb z koz vezmete

A vezmouce krve
pomaží obou veřejí
a nade dveřmi u domů
v nichž jej jísti budou

I budou jísti noci té maso
pečené ohněm s chleby přesnými
s bylinami hořkými
jísti jej budou

Takto jej pak jísti budete
bedra svá přepásaná míti budete
obuv svou na nohách svých
a hůl svou v ruce své
a jísti budete s chvátáním
nebo jití jest Hospodinovo