Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Kázání na hoře

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Plastic People of the Universe - Pašijové hry velikonoční (1978, 3.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Píseň má pouze 1 zaznamenanou verzi.

Zaznamenaný text


Jsi-li syn Boží sestup z kříže
blahoslavení lkající
nebo oni potěšeni budou
blahoslavení tiší
neboť oni dědictví obdrží na zemi
když král je židovský
ať sestoupí s kříže
blahoslavení kteříž lačněji
a žiznějí po spravedlnosti
nebo oni nasyceni budou
hádej Kriste kde tě udeřil
blahoslavení milosrdní
nebo oni milosrdenství půjdou
blahoslavení čistého srdce
nebo oni Boha viděti budou
chrám zboříš a ve třech dnech vzděláš
blahoslavení pokojní
nebo oni synové boží slouti budou
blahoslavení kteříž protivenství
trpí pro spravedlnost
nebo jejich království nebeské
ukřižovat hoden jest smrti ukřižovat
blahoslavení budete
když vám zlořečiti budou
a protivenství činiti mluviti
všecko zlé o vás
lhouce pro mne
rouhá se hoden jest smrti


1. Pašijové hry velikonoční (1978, 3.)

Jsi-li syn Boží sestup z kříže
blahoslavení lkající
nebo oni potěšeni budou
blahoslavení tiší
neboť oni dědictví obdrží na zemi
když král je židovský
ať sestoupí s kříže
blahoslavení kteříž lačněji
a žiznějí po spravedlnosti
nebo oni nasyceni budou
hádej Kriste kde tě udeřil
blahoslavení milosrdní
nebo oni milosrdenství půjdou
blahoslavení čistého srdce
nebo oni Boha viděti budou
chrám zboříš a ve třech dnech vzděláš
blahoslavení pokojní
nebo oni synové boží slouti budou
blahoslavení kteříž protivenství
trpí pro spravedlnost
nebo jejich království nebeské
ukřižovat hoden jest smrti ukřižovat
blahoslavení budete
když vám zlořečiti budou
a protivenství činiti mluviti
všecko zlé o vás
lhouce pro mne
rouhá se hoden jest smrti