Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Nepotřebujeme krále

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Plastic People of the Universe - Pašijové hry velikonoční (1978, 4.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Píseň má pouze 1 zaznamenanou verzi.

Zaznamenaný textNepotřebujeme krále
v ustanovení římského impéria
dost je nám Pilát hejtmanem
a klid v zemi klid
nepotřebujeme krále
chudého na oslátku
lid oblouzněný tvým slovem
o lásce bližnímu
nepotřebujeme uzdravených
klid v zemi klid impéria
a Pilát je nám hejtmanem
rouháš se nejvyšším kněžím
za syna z rodu Davidova
za krále židů se stavíš
a bouříš lid
budeš popraven s lotry
a činy tvé zapomenuty budou
i slova tvá
jako na zločin se zapomíná
neboť rouháš se ustanovením
světským klidu impéria
ku posměchu vystavíme tebe
v purpuru s korunou trnovou
na výstrahu pokolením příštím
Ježíši Nazaretský králi židovský
rouhal ses pořádku světa a kněžím
za chudého krále na oslátku
za beránka božího se vydával
za mesiáše jenž přijíti má
za Eliáše
jsou sečteny skutky tvoje
a není potřeba více svědků
rouhal ses pořádku světa
a slova tvá a činy tvé
nepotřebujeme lásku
a slepých kteříž vidí
nepotřebujeme uzdravených
je klid a pořádek impéria
přednější kněžím i lidu

Ukřižovat1. Pašijové hry velikonoční (1978, 4.)

Nepotřebujeme krále
v ustanovení římského impéria
dost je nám Pilát hejtmanem
a klid v zemi klid
nepotřebujeme krále
chudého na oslátku
lid oblouzněný tvým slovem
o lásce bližnímu
nepotřebujeme uzdravených
klid v zemi klid impéria
a Pilát je nám hejtmanem
rouháš se nejvyšším kněžím
za syna z rodu Davidova
za krále židů se stavíš
a bouříš lid
budeš popraven s lotry
a činy tvé zapomenuty budou
i slova tvá
jako na zločin se zapomíná
neboť rouháš se ustanovením
světským klidu impéria
ku posměchu vystavíme tebe
v purpuru s korunou trnovou
na výstrahu pokolením příštím
Ježíši Nazaretský králi židovský
rouhal ses pořádku světa a kněžím
za chudého krále na oslátku
za beránka božího se vydával
za mesiáše jenž přijíti má
za Eliáše
jsou sečteny skutky tvoje
a není potřeba více svědků
rouhal ses pořádku světa
a slova tvá a činy tvé
nepotřebujeme lásku
a slepých kteříž vidí
nepotřebujeme uzdravených
je klid a pořádek impéria
přednější kněžím i lidu

Ukřižovat