Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Zhřešil jsem

Milan Hlavsa / Vratislav Brabenec

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Plastic People of the Universe - Pašijové hry velikonoční (1978, 6.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Píseň má pouze 1 zaznamenanou verzi.

Zaznamenaný text


Zhřešil jsem zradiv krev nevinou
zhřešil a odcházím za třicet stříbrných
za třicet stříbrných
dávám život předurčený ke zradě
tak bylo psáno u proroků
tak řekl mistr v očích smrt
každý okamžik blíže ke zradě
on věděl kam jde život můj

Jeden z vás mě zradí
já jsem ten kdo zradí
odcházím abych se oběsil
za třicet stříbrných
krev nevinná na mou hlavu
krev nevinnou vykoupit vlastní smrtí
je pozdě
je zrada smrt
je hrůza smrt
je hrůza proroctví
být předurčen ke zradě
Petr ke slávě
Kristus na kříž
neponesu kříž
jen vlastní smrt ku posměchu
a odporu za zradu
byl jsem předurčen
a zákon se naplnil
Jidáš Iškariotský zradil
a neponesu kříž
jen smrt za zradu k potupě
kdo z vás je Jidáš
a kdo Pilát
a koho ukřižovat
kdo je ta skála
kde stane církev svatá
kdo z vás je Jidáš
a kdo Pilát
a koho ukřižovat
kdo je ta skála
kde stane církev svatá


1. Pašijové hry velikonoční (1978, 6.)

Zhřešil jsem zradiv krev nevinou
zhřešil a odcházím za třicet stříbrných
za třicet stříbrných
dávám život předurčený ke zradě
tak bylo psáno u proroků
tak řekl mistr v očích smrt
každý okamžik blíže ke zradě
on věděl kam jde život můj

Jeden z vás mě zradí
já jsem ten kdo zradí
odcházím abych se oběsil
za třicet stříbrných
krev nevinná na mou hlavu
krev nevinnou vykoupit vlastní smrtí
je pozdě
je zrada smrt
je hrůza smrt
je hrůza proroctví
být předurčen ke zradě
Petr ke slávě
Kristus na kříž
neponesu kříž
jen vlastní smrt ku posměchu
a odporu za zradu
byl jsem předurčen
a zákon se naplnil
Jidáš Iškariotský zradil
a neponesu kříž
jen smrt za zradu k potupě
kdo z vás je Jidáš
a kdo Pilát
a koho ukřižovat
kdo je ta skála
kde stane církev svatá
kdo z vás je Jidáš
a kdo Pilát
a koho ukřižovat
kdo je ta skála
kde stane církev svatá