Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rejstřík kapel dle kapitoly - Rejstřík kapel dle abecedy - Rejstřík osob - Přehled kompilací

Už jsme doma

1985 - *, Teplice

Prokazatelně dochované nahrávky

Typ nahrávky Nápověda Jméno Datum nahrání / vydání Nápověda
L Live Praha1985
L Live1986
L Live1986
L Live1988
L Live Dolní Lhota1988
L Live Bratislava1988
L Live Praha1989
L Live Praha1989
Výlov rybníka1989
Uprostřed slov1990
cRoll over Teplice1991
Nemilovaný svět1991

Prokazatelně dochované zaznamenané písně

Jméno písně Autor hudby / textu Nápověda
1.?Miroslav Wanek / -
1. Live (1986, 1.)
2. Live (1986, 1.)
2.ÁmenUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live (1986, 5.)
2. Live Dolní Lhota (1988, 3.)
3. Uprostřed slov (1990, 1.)
3.DelikatesaUž jsme doma / Už jsme doma
1. Live Praha (1985, 3.)
2. Live (1986, 5.)
3. Live (1986, 7.)
4. Nemilovaný svět (1991, 9.)
4.DítěUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live (1988, 3.)
2. Uprostřed slov (1990, 6.)
5.FíkusUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Uprostřed slov (1990, 7.)
6.Haziga UrmaUž jsme doma / Už jsme doma
1. Live Praha (1985, 1.)
7.Jazz 1960Už jsme doma / Už jsme doma
1. Live Praha (1985, 2.)
2. Live Bratislava (1988, 1.)
3. Live Praha (1989, 1.)
4. Live Praha (1989, 3.)
5. Nemilovaný svět (1991, 4.)
8.Jó nebo neboUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live (1986, 6.)
2. Live Dolní Lhota (1988, 4.)
3. Live Bratislava (1988, 10.)
4. Live Praha (1989, 1.)
5. Výlov rybníka (1989, 3.)
6. Uprostřed slov (1990, 2.)
9.JulečekUž jsme doma / -
1. Live Dolní Lhota (1988, 1.)
2. Live Praha (1989, 2.)
3. Live Praha (1989, 2.)
4. Uprostřed slov (1990, 3.)
10.KrešlakUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Roll over Teplice (1991, 3.)
11.Mek meduMiroslav Wanek / Miroslav Wanek
1. Live (1986, 2.)
2. Live (1986, 2.)
3. Roll over Teplice (1991, 1.)
12.Mu je haUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live (1986, 8.)
2. Live (1988, 7.)
3. Live Bratislava (1988, 2.)
4. Výlov rybníka (1989, 2.)
5. Nemilovaný svět (1991, 2.)
13.NapůlUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Nemilovaný svět (1991, 6.)
14.Nemilovaný světUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live Praha (1989, 4.)
2. Live Praha (1989, 5.)
3. Nemilovaný svět (1991, 7.)
15.PoeUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live Bratislava (1988, 8.)
16.SopotUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live (1988, 5.)
2. Uprostřed slov (1990, 9.)
17.Soubor opatřeníUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live (1986, 3.)
2. Live (1986, 3.)
3. Live (1988, 2.)
4. Live Dolní Lhota (1988, 5.)
5. Live Bratislava (1988, 5.)
6. Live Praha (1989, 8.)
7. Uprostřed slov (1990, 10.)
18.SousedskáUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live Praha (1989, 6.)
2. Uprostřed slov (1990, 8.)
19.SukničkářUž jsme doma / -
1. Live Bratislava (1988, 7.)
2. Nemilovaný svět (1991, 1.)
20.ŠantrůčekUž jsme doma / Už jsme doma
1. Live Praha (1985, 4.)
2. Live (1986, 4.)
3. Live (1986, 4.)
4. Roll over Teplice (1991, 2.)
21.TangreštUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live Praha (1989, 5.)
2. Live Praha (1989, 7.)
3. Nemilovaný svět (1991, 3.)
22.TelefonUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live (1988, 4.)
2. Live Bratislava (1988, 3.)
3. Uprostřed slov (1990, 4.)
23.Tradiční kočkaUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live (1988, 6.)
2. Live Dolní Lhota (1988, 2.)
3. Live Bratislava (1988, 6.)
4. Live Praha (1989, 3.)
5. Live Praha (1989, 4.)
6. Nemilovaný svět (1991, 8.)
24.Uprostřed slovUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live (1988, 8.)
2. Live Dolní Lhota (1988, 6.)
3. Live Bratislava (1988, 9.)
4. Uprostřed slov (1990, 5.)
25.Výlov rybníkaUž jsme doma / Miroslav Wanek
1. Live (1988, 1.)
2. Live Bratislava (1988, 4.)
3. Výlov rybníka (1989, 1.)
4. Nemilovaný svět (1991, 5.)

Textová kritika Nápověda

(Není dostupné online)

Už jsme doma - Live Praha

1985, Live

Nahráno: live 1985. Praha, parník na Vltavě.

Obsazení

Petr Keřka - bg, voc
Jiří Závodný - ks, voc
Ota Chlupsa - g
Jiří Solar - g
Jindřich Dolanský - sax
Milan Nový - sax
Julius Horváth - ds

Seznam skladeb

1. Haziga Urma 4:16
2. Jazz 1960 2:35
3. Delikatesa 1:58
4. Šantrůček 0:30

Už jsme doma - Live

1986, Live

Nahráno: live 1986.

Obsazení

Miroslav Wanek - voc, bg
Jiří Závodný - ks, voc
Jaromír Hanzlík - g, voc
Jindřich Dolanský - sax, voc
Julius Horváth - ds

Seznam skladeb

1. ? 1:13
2. Mek medu 4:45
3. Soubor opatření 4:22
4. Šantrůček 2:42
5. Delikatesa 1:31

Už jsme doma - Live

1986, Live

Nahráno: live 1986.

Obsazení

Miroslav Wanek - voc, bg
Jiří Závodný - ks, voc
Jaromír Hanzlík - g, voc
Jindřich Dolanský - sax, voc
Julius Horváth - ds

Seznam skladeb

1. ? 0:46
2. Mek medu 4:53
3. Soubor opatření 4:40
4. Šantrůček 2:43
5. Ámen 2:19
6. Jó nebo nebo 2:05
7. Delikatesa 2:27
8. Mu je ha 2:29

Už jsme doma - Live

1988, Live

Nahráno: live 1988.

Obsazení

Miroslav Wanek - voc, bg
Jaromír Hanzlík - g, voc
Alice Kalousková - sax, sb
Jindřich Dolanský - sax, voc
Julius Horváth - ds

Seznam skladeb

1. Výlov rybníka 6:16
2. Soubor opatření 4:55
3. Dítě 3:59
4. Telefon 3:40
5. Sopot 4:48
6. Tradiční kočka 7:49
7. Mu je ha 5:50
8. Uprostřed slov 6:33

Už jsme doma - Live Dolní Lhota

1988, Live

Nahráno: live 9. července 1988. Dolní Lhota.

Obsazení

Miroslav Wanek - voc, bg
Jaromír Hanzlík - g, voc
Alice Kalousková - sax, sb
Jindřich Dolanský - sax, voc
Julius Horváth - ds

Seznam skladeb

1. Juleček 3:27
2. Tradiční kočka 7:07
3. Ámen 2:31
4. Jó nebo nebo 1:33
5. Soubor opatření 4:08
6. Uprostřed slov 8:31

Už jsme doma - Live Bratislava

1988, Live

Nahráno: live 16. října 1988. Bratislava, Športová hala Pasienky. Nahráno v rámci festivalu Čertovo Kolo II.

Obsazení

Miroslav Wanek - voc, bg
Jaromír Hanzlík - g, voc
Jindřich Dolanský - sax, voc
Julius Horváth - ds
Alice Kalousková - sax, sb

Seznam skladeb

1. Jazz 1960 3:04
2. Mu je ha 5:55
3. Telefon 3:24
4. Výlov rybníka 5:21
5. Soubor opatření 4:15
6. Tradiční kočka 7:14
7. Sukničkář 1:41
8. Poe 1:54
9. Uprostřed slov 8:41
10. Jó nebo nebo 1:55

Už jsme doma - Live Praha

1989, Live

Nahráno: live 2. května 1989. Praha, Kulturní dům kovoprůmyslu.

Obsazení

Miroslav Wanek - voc, bg
Jaromír Hanzlík - g, voc
Alice Kalousková - sax, sb
Jindřich Dolanský - sax, voc
Milan Nový - ds

Seznam skladeb

1. Jazz 1960 2:47
2. Juleček 3:18
3. Tradiční kočka 6:44
4. Nemilovaný svět 2:29
5. Tangrešt 8:07

Už jsme doma - Live Praha

1989, Live

Nahráno: live 14. května 1989. Praha, Lucerna.

Obsazení

Miroslav Wanek - voc, bg
Jaromír Hanzlík - g, voc
Alice Kalousková - sax, sb
Jindřich Dolanský - sax, voc
Milan Nový - ds

Seznam skladeb

1. Jó nebo nebo 3:00
2. Juleček 3:39
3. Jazz 1960 3:01
4. Tradiční kočka 7:02
5. Nemilovaný svět 2:32
6. Sousedská 3:16
7. Tangrešt 9:53
8. Soubor opatření 4:00

Už jsme doma - Výlov rybníka

1989, Album

Nahráno: 1989.
Vydáno:
(EP) - Panton, 1989. Vydáno v edici Rock debut 7.

Obsazení

Miroslav Wanek - g, vibr, člst, p (1), voc
Jaromír Hanzlík - g
Pavel Keřka - bg, sb
Jindřich Dolanský - sax, sb
Alice Kalousková - sax, sb
Milan Nový - ds

Seznam skladeb

1. Výlov rybníka 5:14
2. Mu je ha 5:22
3. Jó nebo nebo 1:48

Už jsme doma - Uprostřed slov

1990, Album

Nahráno: květen 1990. Řevnice, studio Řevnice.
Vydáno:
(LP) - Globus International, 1990.
(MC) - Globus International, 1990.
(CD) - Indies Records, 1996.

Obsazení

Miroslav Wanek - voc
Jaromír Hanzlík - g
Jindřich Dolanský - sax
Alice Kalousková - sax
Pavel Keřka - bg
Pavel Pavlíček - ds

Seznam skladeb

1. Ámen 4:10
2. Jó nebo nebo 1:47
3. Juleček 3:24
4. Telefon 3:26
5. Uprostřed slov 9:00
6. Dítě 4:01
7. Fíkus 5:55
8. Sousedská 3:22
9. Sopot 4:31
10. Soubor opatření 4:21

Už jsme doma - Roll over Teplice

1991, Album, kompilace

Nahráno: květen 1991. Studio Audio-Kokpit.
Vydáno:
(LP) - Anne Records, 1991.
(CD) - Anne Records, 1991.

Seznam skladeb

1. Mek medu 3:49
2. Šantrůček 1:38
3. Krešlak 2:21

Už jsme doma - Nemilovaný svět

1991, Album

Nahráno: červen – červenec 1990. Ostrava, studio Plesná.
Vydáno:
(LP) - Panton, 1991.
(CD) - Panton, 1991.

Obsazení

Miroslav Wanek - voc
Jaromír Hanzlík - g
Pavel Keřka - bg
Pavel Pavlíček - ds
Boris Urbánek - p (5,8)
Yvona Lišková - sax (3), tamb (3)
Jindřich Dolanský - sax
Alice Kalousková - sax
Milada Nálepková - fl (5)
Luděk Emanovský - tp
Igor Vašut - lesr (2,3,5)
Dalibor Pyš - vln
Marcela Tylečková - nin (3), trum (3)
Jindřich Honzík - lout (3), kzvon (3)
Hana Horká - voc (2,3,5,7-9)
Jiří Cerha - voc (2,3,5,7-9)
Jiří Malšovský - voc (2,3,5,7-9)
Zuzana Hanzlová - voc (2,3,5,7-9)

Seznam skladeb

1. Sukničkář 1:24
2. Mu je ha 5:28
3. Tangrešt 11:17
4. Jazz 1960 2:51
5. Výlov rybníka 5:19
6. Napůl 4:37
7. Nemilovaný svět 2:49
8. Tradiční kočka 7:09
9. Delikatesa 0:29